• Nieuwsbericht
  • 11 februari 2019
  • Amersfoort

Arcadis en Berenschot evalueren droogteperiode voor ministerie IenW

Amersfoort - De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer willen weten hoe dat ging en daarom komt er een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. Arcadis en Berenschot voeren de evaluatie namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uit.

De evaluatie moet helder krijgen of verbeteringen en/of aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen betrokken partijen en in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. De evaluatie wordt voor het droogteseizoen 2019 afgerond.

Arcadis levert inhoudelijke kennis en ervaring met beleid rondom droogteproblematiek en waterkwantiteit en Berenschot ervaring met (incident)evaluaties. De evaluatie valt onder het beleidsveld water van het ministerie van I&W. Het consortium bestaat uit Berenschot, PosadMaxwan, Bax Company en Arcadis. De partijen werden geselecteerd als partner in de raamovereenkomst van het ministerie van I&W voor ingenieurs- en adviesdiensten op alle beleidsvelden zoals water, bodem en ondergrond, klimaatadaptatie, infrastructuur, vernieuwende mobiliteit, internationaal, en circulaire economie. 
Voor deze evaluatie werkt Arcadis samen met consortiumpartner Berenschot.  

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.