• Nieuwsbericht
  • 20 april 2018
  • Amersfoort

Wereld Vismigratiedag; ontschotten van waterlopen essentieel voor visstand

Amersfoort - Zaterdag 21 april is het vismigratiedag. Volgens advies- en ingenieursorganisatie Arcadis dragen dam- en stuwverwijdering bij tot een betere vismigratie en tot de verbetering van de ecologische conditie van onze waterlopen. Samenwerking tussen natuurorganisaties, overheden en bedrijven is hiervoor noodzakelijk. "We moeten ons bewust zijn van de verbindende kracht van een gezonde rivier” zegt Jasper Arntz, ecoloog bij Arcadis. “Onze waterlopen staan onder druk door de vele ontwikkelingen in de nabije omgeving en die druk neemt in de toekomst verder toe. We vergeten te vaak wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt, de leefomgeving van miljoenen vissen die migreren om zich voort te planten, op zoek naar voedsel of om te overwinteren.

Om de vele vismigratieknelpunten op te lossen, bouwen we vispassages. Dat is een stap in de goede richting, maar niet altijd de beste oplossing om vissen binnen te laten. “Open de deur waar het moet en verwijder de deur waar het kan”, zegt Arntz. “Wanneer we werken aan grootschalig ecologisch herstel is een vispassage in veel gevallen slechts een lapmiddel. Het verwijderen van stuwen en dammen dient altijd te worden afgewogen. Andere belangen, zoals waterveiligheid, zorgen ervoor dat de aanleg van een vispassage vaak het maximaal haalbare is. Kies daarbij altijd voor een toekomstbestendige oplossing. Focus niet alleen op een optimaal ontwerp, maar denk zeker na over de fase na aanleg. Zonder het juiste beheer en onderhoud is de aanleg van een vispassage een zinloze investering.”

Speciaal voor het verwijderen van stuwen en dammen heeft Arcadis een Dam Removal Team samengesteld, want alleen met voldoende kennis van alle betrokken disciplines kan worden ingezet op acceptatie van dergelijke maatregelen.


Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag

Jasper Arntz

Projectleider waterbeheer & ecologie +31 (0)6 4603 6504 Stel mij een vraag