• Nieuwsbericht
  • 18 januari 2018
  • Amersfoort

Nieuwe online tool: ‘Beslisboom Verduurzaming Scholen’

Amersfoort - Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De De online tool: ‘ Beslisboom Verduurzaming Scholen’ helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en), en geeft inzicht in de benodigde investering, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures. Inclusief negen integrale maatregelpakketten met kostenindicatie.

Kom tot beste aanpak om uw schoolgebouw te verduurzamen

Negen maatregelpakketten 

De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Met acht van de negen Maatregelpakketten kan worden voldaan aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B. 

Slim investeren

Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft vervolgens een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures. 

Green Deal Scholen

De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de RVO.nl in het kader van de Green Deal Scholen, en in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesant. De maatregelen en kosten zijn gebaseerd op deskundige informatie en ervaringen in de praktijk. Niet alleen voor schoolbesturen, ook voor marktpartijen en bijvoorbeeld Bouwagenda en Deltaplan biedt de Beslisboom een praktische aanpak.

Gratis beschikbaar

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is gratis online beschikbaar.

Meer weten? Volg de workshop!

Op 7 februari organiseren IVVD, ontwerp- en ingenieursorganisatie Arcadis, Boot Advocaten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ’s middags een workshop over de Beslisboom. Met toelichting op de maatregelpakketten, praktijkvoorbeelden en informatie over contracteren, aanbesteden en financieren.


Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.