• Nieuwsbericht
  • 7 december 2018
  • Amersfoort

Arcadis en Rijkswaterstaat continueren samenwerking wegen en geotechniek

Amersfoort - Rijkswaterstaat (RWS) zet de samenwerking met advies- en ingenieursorganisatie Arcadis voor het Steunpunt Wegen en Geotechniek nog minimaal 3 jaar voort. Na deze periode bestaat de mogelijkheid de samenwerking nog twee keer met één jaar te verlengen. De opdracht is een nadere invulling van de Samenwerkingsovereenkomst voor Ingenieursdiensten en heeft een waarde van ruim 2 miljoen euro.

Arcadis richt voor deze opdracht het Steunpunt Wegen & Geotechniek in op het RWS-kantoor in Utrecht. Dit Steunpunt is 40 uur per week bereikbaar voor RWS-medewerkers die technisch advies zoeken voor de wegenprojecten die zij onderhanden hebben. 

Ook komen er vijf zogenaamde Backoffices waar technische experts voor Rijkswaterstaat plannen en projectvoorstellen toetsen. Hun toetsing en adviezen gaan over wegverhardingen en –funderingen, geotechniek (weg- en waterbouw), geluidschermen, geometrisch ontwerp (wegontwerp, verkeersveiligheid en bermbeveiliging). Ook toetsen zij in het kader van vergunningen voor de toepassing van sleuf-loze technieken (WBR-toetsen). 

Marc Hartsema, directeur Operate & Maintain Infrastructuur van Arcadis: “Onze specialisten bemensen het Steunpunt Wegen & Geotechniek al sinds 2013. Daar verzorgen zij - namens Rijkswaterstaat - de technische toetsing van plannen en voorstellen die aannemers indienen voor de aanleg, reconstructie en modernisering van weginfrastructuur in heel Nederland. We zijn verheugd dat de RWS haar tevredenheid over onze samenwerking beloont met deze nieuwe gunning.” 

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag

Marc Hartsema

Directeur Programma Operate & Maintain +31 (0)6 2706 2452 Stel mij een vraag