• Persbericht
  • 24 juli 2017
  • Amsterdam

Arcadis verplaatst pensioen naar Het nederlandse pensioenfonds

Amsterdam - Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland verplaatst haar pensioenregeling naar Het nederlandse pensioenfonds. De collectieve waardeoverdracht van de pensioenregeling van Arcadis Nederland bedraagt circa € 1,1 miljard.

De pensioenaanspraken van het Arcadis Pensioenfonds worden ondergebracht in een eigen kring bij Het nederlandse pensioenfonds. Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van werkgever, medewerkers en gepensioneerden. In totaal gaat het om ruim 7900 deelnemers, waaronder 2100 actieve, 3200 niet-actieve deelnemers en ongeveer 2600 pensioengerechtigden.

Bram Mommers, voorzitter van het Arcadis Pensioenfonds: ‘Een eigen ondernemingspensioenfonds past steeds minder bij deze tijd. Door onder meer nieuwe en steeds ingewikkeldere wettelijke regelingen nemen de inspanningen, risico’s en uitvoeringskosten toe, terwijl de voordelen zoals de mogelijkheid van een onderscheidende pensioenregeling afnemen.’

Gert Kroon, directeur Arcadis Nederland: ‘De afgelopen drie jaar is er een intensief traject doorlopen, waarbij alle mogelijke scenario’s zijn bekeken met als resultaat de overgang naar Het nederlandse pensioenfonds. Dit fonds heeft naast de meest passende aanbieding in termen van dienstenaanbod, tarieven en voorwaarden ook dezelfde opvattingen over wat de belangrijkste normen en waarden rond een pensioenorganisatie moeten zijn. De duidelijke onafhankelijkheid en een zekere eigenheid spelen hierbij een belangrijke rol.’

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het nederlandse pensioenfonds: ‘Wij zijn er trots op dat we binnen een jaar na de start van Het nederlandse pensioenfonds en de eerste aangesloten werkgevers, bij dit zeer zorgvuldige proces van deze gerenommeerde partij als beste keuze uit de bus zijn gekomen. Het bevestigt dat we de juiste keuzes hebben gemaakt als het gaat om de governance van het fonds en ons geloof dat je door samen te werken verder komt. We heten de deelnemers en gepensioneerden van Arcadis van harte welkom in hun nieuwe thuis. Zij kunnen ervan op aan dat hun pensioen een goed onderdak bij ons vindt.’Vragen over dit nieuws

Joost Slooten

Director of Sustainability & External Affairs +31 20 2011083 / +31 6 27061880 Stel mij een vraag