• Nieuwbericht
  • 10 juli 2017
  • Amersfoort

Arcadis trots op monumentale spoorbrug Zuidhorn

Amersfoort - ProRail vervangt in Zuidhorn de spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal in het kader van de aanpak van de hele hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Grotere schepen varen veilig en vlot door. Arcadis was verantwoordelijk voor het ontwerp, voortraject en advies van deze prachtige brug.

Spoorbrug Zuidhoorn

De nieuwe spoorbrug is flink langer dat de vorige, want deze wordt ongeveer tweehonderd meter. Op beide oevers gaat de brug niet alleen over het water, maar ook over wegen. De spoorbrug is flink verhoogd waardoor schepen met vier lagen containers er makkelijk onderdoor varen. Begin 2016 startte de  werkzaamheden en afgelopen weekeinde is de brug op zijn plek gezet. Nu volgt de afbouw en in 2018 moet alles gereed zijn. 

Architect Jeroen Eulderink over het ontwerp: ,,Als Arcadis zijn we zeer trots op het ontwerp van deze brug en hoe zij uiteindelijk met alle betrokkenen gerealiseerd is. De opgave betrof het ontwerp van een boogbrug; de meest economische constructie voor een spoorbrug met deze overspaning. De afzonderlijke bogen zijn uiteindelijk niet meer herkenbaar en dwarsdoorsnede en aanzicht vloeien samen tot een elegante vorm die eerder aan een Moebius ring of figuur 8 doet denken. Vanaf de zijkant lijkt het kunstwerk een boog die door zijn ronding aan de bovenzijde lijkt op te gaan in de lucht en vanuit een schuin standpunt een krachtige vierpoot met een slanke taille. De schijnbaar complexe vorm bleek zeer goed bouwbaar.’’

De provincie is financier en verantwoordelijk voor de  totale upgrading van de hoofvaarweg Lemmer- Delfzijl. ProRail is de beheerder van de spoorbrug. Arcadis werkte het hele voortraject in opdracht van ProRail en in samen met de provincie Groningen in fasen uit (SO/VO/RO inclusief architectonisch ontwerp, opstellen UAV-GC contract, kostenramingen en advies, aanbestedingsbegeleiding). Nu verzorgt Arcadis de uitvoeringsbegeleiding en backoffice van de uitvoering. Max Bogl is de uitvoerende opdrachtnemer.


Spoorbrug Zuidhoorn

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.