• Nieuwsbericht
  • 19 december 2016
  • Amersfoort

Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen, Arcadis was adviseur

Amersfoort - De ingebruikname van de tunnel is een mijlpaal voor Avenue2, het consortium van bouwbedrijven Strukton en Ballast Nedam. Zij waren verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de ingebruikname van alle infrastructuur en de bovengrondse herinrichting. Maar het is ook een mijlpaal voor Arcadis, als adviseur van Avenue2 al sinds 2007 betrokken bij de totstandkoming en ingebruikname van de tunnel.

In de verschillende fasen van het project leverde Arcadis een breed spectrum aan diensten, waaronder de milieuonderzoeken, milieueffectrapportage, het ontwerp op hoofdlijnen, de tunnelveiligheidsdocumentatie, het Tracébesluit (november 2010), het uitvoeringsontwerp van de tunnel en de begeleiding van het besluitvormingsproces, resulterend in een Omgevingsvergunning (april 2012). 


Tijdens de bouw lag de nadruk van de bijdrage van Arcadis op site engineering en herinrichting van het gebied bovenop de tunnel. Overige geleverde diensten ter voorbereiding van de ingebruikname: het Veiligheidsbeheerplan, het draaiboek voor de ingebruikname en ondersteuning tijdens het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot een Openstellingsvergunning. Deze is op 14 december 2016 verleend. 

Vanaf januari 2017 worden de resterende tijdelijke verbindingen tussen de tunnel en het regionale en stedelijke wegennet van Maastricht omgebouwd tot hun definitieve vorm.  Na de eerste helft van 2017 is het overgrote deel aangesloten op het totale nieuwe verkeerssysteem.

Als Arcadis zijn we trots zijn op de bijdrage die we over de jaren hebben geleverd aan dit project. Het bijzondere karakter van de dubbeldeks tunnel komt vooral tot uitdrukking in het ontwerp van de tunnelmonden ter hoogte van kruispunt De Geusselt aan de noordzijde en knooppunt Europaplein aan de zuidzijde. Een ingenieus ontwerp van onder meer de Arcadis wegontwerpers, dat voor zeer lange tijd het beeld van de stad Maastricht bepaalt. Als Arcadis leverden we hiermee een wezenlijke bijdrage aan de metamorfose van Maastricht en haar potentie om te herstellen van de negatieve gevolgen van de rijksweg A2 die de stad jarenlang in tweeën splitste. 


Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.