• Persbericht
  • 6 oktober 2016
  • Amersfoort

Arcadis werkt mee aan gebieds-ontwikkeling/waterveiligheid bij Ooijen en Wanssum

Amersfoort - Arcadis werkt mee aan het aantrekkelijker en waterveiliger maken van het gebied bij de Limburgse dorpen Ooijen en Wanssum langs de Maas. De Oude Maasarm wordt gereactiveerd, nieuwe dijken aangelegd en er komen hoogwatergeulen in de uiterwaarden van de Maas.

In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg gerealiseerd. Het totale project is verworven door  Mooder Maas, de combinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Arcadis voert voor de combinatie deelopdrachten uit met een omzet in eerste instantie van ruim 3 miljoen euro, aldus het bedrijf donderdag.

Arcadis is in dit project sturend in het strategisch omgevingsmanagement, het stakeholdermanagement en zorgt voor de benodigde vergunningen. Bovendien ontwikkelen onze mensen het technische deel van de dijken en geulen en stuurt het waterhuishoudkundig ontwerp. Onze specialisten werken aan de vormgeving van de wegen en kunstwerken en komen er onderzoeken op het gebied van ecologie en natuur. 

De gebiedsontwikkeling geeft een nieuwe economische impuls aan het gebied van Ooijen tot Wanssum. Het terrassenlandschap wordt versterkt en een belangrijk deel van de agrarische gebruikswaarde blijft behouden. Met de heropening van de Oude Maasarm en alle andere ingrepen ontstaat er een uniek, voor de bewoners en bezoekers toegankelijk waterrijk natuurlandschap. En door de reconstructie van wegen en de aanleg van vijf beeldbepalende bruggen verbeteren de veiligheid en bereikbaarheid. 

,,Het is fantastisch dat wij bij dit project betrokken zijn’, aldus directeur water management David van Raalten van Arcadis. ,,De doorslaggevende reden voor de verwerving van dit project was de kwaliteit van de inschrijving. Mijn collega’s committeren zich aan een gebiedsopgave en brengen onze kennis de vakgebieden als omgevingsmanagement,  infrastructuur, milieu en water in. Wij zetten ons tot het uiterste in om samen met alle betrokken hier een heel mooi project te maken.’’

Een kort filmpje met een toelichting van David van Raalten vindt u hier 

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.