Laatste nieuws

Blogs

Vernietiging PAS helpt behalen klimaatdoelen

Het kan niemand ontgaan zijn dat we flink discussiëren nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand verwees. Niet eerst bouwen en daarna kijken of we voldoende maatregelen nemen om de natuurdoelen te halen. En weet je... Ik denk dat Nederland beter af is zonder PAS. We dwingen bestuurders nu échte keuzes te maken. De enige oplossing is minder uitstoot; een win voor natuur, klimaat en een gezonde leefomgeving.

Zoden aan de dijk!

Het Kabinet presenteerde afgelopen vrijdag het veelbesproken klimaatakkoord. Naar goed Nederlands gebruik werd er volop gepolderd voorafgaand aan het definitieve akkoord. Het Kabinet balanceert in een Houdini-achtige act tussen wat écht nodig is om de CO2 doelstelling te halen en het draagvlak in de samenleving. Het middel: verleiding. Ik vraag me af of het klimaatakkoord in de praktijk ook echt zoden aan de dijk zet. Zonder het akkoord teniet te doen vind ik dat het een tandje ambitieuzer had gemogen...

Nederlandse kinderen dupe van falend beleid rond scholen!

We kunnen er niet omheen, het is warm in Nederland. Zoals gebruikelijk klagen we in Nederland steen en been over de hitte. Maar daarnaast ondernemen we ook actie. Ik lees in de krant dat we leerlingen van scholen naar huis sturen met een tropenrooster. Door de hitte moeten ze eerder naar huis en passen de scholen het lesschema aan.