Laatste nieuws

Blogs

Uitspraak Raad van State rond windmolens steunt energietransitie

Zoals bij veel windparken was ook tegen de komst van Windpark Greenport Venlo veel verzet. Zoveel zelfs dat de gemeenteraad van Venlo niet wilde instemmen met het bestemmingsplan. Dit ondanks dat het park voldoet aan haar eigen beleid en relevante wet- en regelgeving. Uit de uitspraak van de Raad van State (RvS) van eind december volgt dat de raad een zorgvuldigere en meer op feiten gebaseerd besluit had moeten nemen. Er moet kortom een degelijke inhoudelijke afweging plaatsvinden op basis van alle betrokken belangen. Dat de RvS daar nu op wijst is een steun in de rug voor de energietransitie!

De security opgave van onze infra-beheerders

“...en dat is dus de opdracht die we hebben liggen voor je. Wat denk je ervan?”. Aldus Gerben Quirijns, Hoofd van de adviesgroep Veiligheid en Security. Lichtelijk geschokt kijk ik hem aan. “Je wilt dat ik ga onderzoeken wat de uitdagingen zijn bij onze klanten op gebied van security? Zowel op fysiek gebied als op het gebied van cybersecurity?” vraag ik aan hem. “Ja!”, is het enthousiaste antwoord wat ik terugkrijg van Gerben. Twee dagen later word ik gebeld met de vraag wanneer ik kan beginnen. Ik heb mijn afstudeeropdracht binnen: Onderzoek wat de uitdagingen zijn bij onze grootste klanten op gebied van (cyber)security.

Rook, sirenes en een gesloten tunnel – oefenen in de Salland-Twentetunnel

“Attentie, Attentie. Dit is een noodsituatie. Verlaat uw voertuig, verlaat de tunnel via de vluchtdeur.” Dat hoorden deelnemers aan de realistische oefening in de Salland-Twentetunnel (N35) eind oktober vorig jaar na aanleiding van ‘een brand door een aanrijding’. Hulpdiensten komen aangereden, de personen uit het achteropkomend fileverkeer vluchten de tunnel uit, de brandweer start met blussen en bevrijdt de slachtoffers uit hun voertuig waarna het ambulancepersoneel medische hulp verleend.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.