Laatste nieuws

Blogs

Koplopers maken het verschil!

Laatst voelde ik me weer kind: ik mocht met een ‘echte’ treinmachinist mee op de bok! Het voelde als een schoolexcursie! Een jongensdroom, waar ik enorm van genoot. Ook hier kwamen werk en plezier samen, want uiteraard zat ik daar niet alleen om mijn kinderwens te vervullen. Er zat namelijk ook een duurzaam doel achter deze excursie: de zoektocht naar gemeenschappelijke lessen rondom energiereductie bij besturing van een trein en de (bedrijfs)auto.

Bedrijf: neem actie, anders krijg je natte voeten

Dat het klimaat verandert en we vaker te maken met harde regen weten we wel. Gemeenten helpen burgers bij het klimaatbestendig maken van de wijken. Bewoners zorgen zelf voor de verwerking van hemelwater op hun eigen terrein. En bedrijven dan? Die komen vaak pas in actie als het te laat is. Ik zie in de praktijk vaak dat de industrie de gevolgen van extreme regenbuien negeert. Het gevolg is dat ze schade makkelijk hadden kunnen voorkomen maar ervoor kiezen om te wachten tot het water de bedrijfshal binnenloopt. Zonde!

Bijen en veldleeuwerik geven zonneweide bestaansrecht

‘Zonnepark verdringt landbouw’, ‘goudkoorts’, ‘klopjacht’, ‘vrees voor confetti aan zonneparken’, het zijn zomaar een paar termen die je vandaag de dag in de krant tegenkomt als het gaat om zonneweiden. Ze bieden een schone en duurzame manier om elektriciteit op te wekken, maar het draagvlak voor zonneparken neemt in rap tempo af. Het kan ook anders: zorg dat een zonnepark juist bijdraagt aan biodiversiteit en andere vraagstukken. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van omdenken.