Laatste nieuws

Blogs

Witte kerst straks jeugdsentiment?

De feestdagen zijn voorbij. Voor mij naast gezelligheid binnen ook lekker veel naar buiten, vooral om weer ruimte te maken voor het volgende 5-gangen diner. Daar waar het sentiment verlangt naar een Witte Kerst, raakte ik dit jaar in de war van mijn te warme kersttrui. Buiten zag ik hardlopers in korte broeken, groene knoppen in de bomen, lentebloesem en waarschuwingen voor hooikoorts. Wat gebeurt hier!? Er verandert van alles om mij heen terwijl we bij de oliebollen over het Klimaatakkoord praten. We moeten het hebben over omgang met natuur in tijden van klimaatverandering. Ik denk dat we natuur niet als een op zichzelf staand thema moeten zien, maar betrekken als systeem in elk type landschap, inclusief de stad.

Droogt de watertoets op?

De droogte van de zomermaanden tikt nog steeds door in Nederland Waterland. De droogteberichten stapelden zich de afgelopen periode op. Bij waterschap Aa en Maas gingen duizend stuwen open om water de droge bodem in te krijgen. Vanuit Vallei en Veluwe kwam het bericht dat meer dan tweehonderd normale regendagen nodig zijn om het huidige neerslagtekort aan te vullen en het grondwaterpeil weer te normaliseren. In de Achterhoek worden soort van skippyballen geplaatst in duikers om water vast te houden en overwegen ze grasland onder water te zetten. Hier en daar wordt het zomerpeil aangehouden met risico op wateroverlast. Dijken controleren we op scheuren en de scheepvaart komt langzaam weer op gang na zeer lage waterstanden. Huizen verzakken en scheuren. Nederland Waterland hoopt in de winter op flinke regen. Tegelijk is er actie en zijn we alert en dat geeft vertrouwen in ons waterbeheer.

Bedrijven: ga eens wat vaker bij elkaar op de koffie!

Nederland heeft talloze bedrijventerreinen, van ultramodern tot al wat meer op leeftijd. Maar ieder met een eigen visie en aanpak voor verduurzaming. Wat de meeste bedrijventerreinen gemeen hebben, is dat ze vaak minder goed met het openbaar vervoer en/of de fiets bereikbaar zijn. Op sommige van die terreinen staan fabrieken waar veel mensen werken. Ik zie vaak dat het openbaar vervoer en werktijden niet goed op elkaar zijn afgestemd en onveilige situaties voor fietsers door het vele vrachtverkeer.