Laatste nieuws

Blogs

Gedrag als basis voor goed binnenklimaat!?

Het coördinatieteam ventilatie scholen leverde recentelijk het verwachte rapport op; Een eerste inventarisatie van hoe het zit met de ventilatie op onze scholen. Conclusie 11 procent van de scholen voldoet niet aan het Bouwbesluit en 38 procent wel. Van de rest weten we het nog niet of is extra onderzoek nodig. Is dat een mooie uitkomst of niet? Wat mij betreft zeggen deze gegevens niets over de daadwerkelijke situatie in onze scholen. Het Bouwbesluit is het absolute minimum, dus dat al 11 procent daaraan niet voldoet vind ik zorgelijk. En bij ruim de helft van de scholen is diepgaander onderzoek nodig.

De woningbouwopgave met de blik op brede welvaart

Is het nodig om ons landschap op te offeren om iedereen te voorzien van goede woonruimte? Ik zou zeggen: nee. We kunnen nieuwe uitbreidingswijken en binnenstedelijke verdichting beperken. De sleutel ligt in een bredere kijk op wat onze levenskwaliteit, woongenot bepaalt op lange termijn.

Binnenklimaat en scholen, het blijft sukkelen!

De scholen in Noord-Nederland zijn weer gestart. In volle bezetting! De twee weken hiervoor is er druk gediscussieerd over de ventilatie en wat wel of niet veilig is. Iedereen die in de sector werkt weet het al lang: de woorden binnenklimaat, fris en scholen passen totaal niet bij elkaar. Al jaren niet overigens. COVID-19 verscherpt nu de aandacht voor dit onderwerp omdat gezondheid van kinderen en docenten plotseling scherp onder de aandacht komt; alsof niet al jarenlang kinderen en docenten aan het einde van een schooldag vaak met hoofdpijn naar huis gaan en de CO2 meters aan alle kanten uitslaan vanwege te hoge concentraties...

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.