Laatste nieuws

Blogs

Droogt de watertoets op?

De droogte van de zomermaanden tikt nog steeds door in Nederland Waterland. De droogteberichten stapelden zich de afgelopen periode op. Bij waterschap Aa en Maas gingen duizend stuwen open om water de droge bodem in te krijgen. Vanuit Vallei en Veluwe kwam het bericht dat meer dan tweehonderd normale regendagen nodig zijn om het huidige neerslagtekort aan te vullen en het grondwaterpeil weer te normaliseren. In de Achterhoek worden soort van skippyballen geplaatst in duikers om water vast te houden en overwegen ze grasland onder water te zetten. Hier en daar wordt het zomerpeil aangehouden met risico op wateroverlast. Dijken controleren we op scheuren en de scheepvaart kan niet goed varen door de lage waterstanden. Huizen verzakken en scheuren. Nederland Waterland hoopt in de winter op flinke regen. Tegelijk is er actie en zijn we alert en dat geeft vertrouwen in ons waterbeheer.

Bedrijven: ga eens wat vaker bij elkaar op de koffie!

Nederland heeft talloze bedrijventerreinen, van ultramodern tot al wat meer op leeftijd. Maar ieder met een eigen visie en aanpak voor verduurzaming. Wat de meeste bedrijventerreinen gemeen hebben, is dat ze vaak minder goed met het openbaar vervoer en/of de fiets bereikbaar zijn. Op sommige van die terreinen staan fabrieken waar veel mensen werken. Ik zie vaak dat het openbaar vervoer en werktijden niet goed op elkaar zijn afgestemd en onveilige situaties voor fietsers door het vele vrachtverkeer.

Kracht Kerstevent zit in informeel karakter!

Wat het allerleukste was van het Kerstevent... Over die vraag hoefde ik niet lang na te denken: ik kreeg complimenten van ASML over mijn directe collega, over de goede relatie en de manier van samenwerken. En wat ik misschien nog wel beter vond, is dat de klant niet wist welke functie ik binnen Arcadis vervul, want ik zit nog maar net in mijn rol als divisiedirecteur Gebouwen.