Laatste nieuws

Blogs

Vier tips om circulaire economie te integreren in de gebouwde omgeving

De circulaire economie lijkt het juk van modewoord voorzichtig van zich af te werpen. Dagelijks zie ik steeds meer mooie praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een circulaire economie. Een groeiende groep collega’s werkt aan onderwerpen als onderzoek naar hergebruik van koper tot het winnen van grondstoffen uit water. Zelf ben ik actief in de gebouwde omgeving. In mijn dagelijks werk zie ik kansen waarmee de bouwsector de circulaire economie de komende jaren echt een boost kan geven. In deze blog geef ik vier handreikingen die we morgen al kunnen toepassing voor de gebouwde omgeving.

100.000 Hectare bos langs snelwegen: proefballon of haalbaar?

Onderzoeksbureau CE Delft publiceerde recentelijk een haalbaarheidsonderzoek naar de aanplant van 100.000 hectare bos langs snelwegen. Rijkswaterstaat opperde dit idee om een bijdrage te leveren aan de invulling van het Actieplan Bos en Hout; een plan om de hoeveelheid bos in Nederland substantieel te vergroten om daarmee diverse maatschappelijke voordelen te bereiken.

Water, daar krijgen we genoeg van!

Water, daar hebben we genoeg van. We geven het zelfs steeds meer ruimte. Om droge voeten te houden pompen we het zo snel mogelijk naar zuivering of zee. Weg ermee! Maar is dit wel zo handig in deze tijd van waar we nadenken over hergebruik? Hebben we er inderdaad zoveel van dat we het lekker weg kunnen laten stromen? Nee! Afgelopen week kopte het AD: ”De Aarde krijgt dorst”. En het Wereld Economisch Forum constateert dat de grootste risico’s voor de bedrijfscontinuïteit niet langer politiek-economisch van aard zijn, maar het gevolg van milieu en sociale spanningen. Daarom daag ik professionals en ondernemers uit om de voortrekkersrol van ons land in watermanagement de komende tijd steviger op te pakken met het Deltaplan Zoetwater en de vijf gepresenteerde Transitieagenda’s Circulaire Economie.