Laatste nieuws

Blogs

Koper is goud waard!

Koper is overal. Thuis bijvoorbeeld zorgen tientallen meters koperen strengen ervoor dat mijn lampen branden. Helemaal hip is de koperen designlamp, die geeft glans en warmte aan een strak interieur. Die lampen zijn prijzig. Omdat het design is, dacht ik tot enkele maanden geleden. Maar ik kwam er al rap achter dat dit helemaal niet klopt. Koper is nu nog niet zeldzaam, maar over 30 jaar wel. Dan zijn wereldwijd de kopermijnen uitgeput. En dat heeft gevolgen. Voor onze industrie, economische ambities en de geplande overstap van gas naar elektriciteit. Door dit alles gebruiken we namelijk steeds meer koper. Een lesje ‘vraag en aanbod’ verklaart waarom de koperprijzen stijgen. En waarom het materiaal zo interessant is, dat het sommige lieden zelfs aanzet tot diefstal. Al aan den lijve ondervonden, dat uw trein hierdoor niet rijdt? Koper is het nieuwe goud. Ik vraag me af hoe we daar slimmer mee om kunnen gaan?

Vier tips om circulaire economie te integreren in de gebouwde omgeving

De circulaire economie lijkt het juk van modewoord voorzichtig van zich af te werpen. Dagelijks zie ik steeds meer mooie praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een circulaire economie. Een groeiende groep collega’s werkt aan onderwerpen als onderzoek naar hergebruik van koper tot het winnen van grondstoffen uit water. Zelf ben ik actief in de gebouwde omgeving. In mijn dagelijks werk zie ik kansen waarmee de bouwsector de circulaire economie de komende jaren echt een boost kan geven. In deze blog geef ik vier handreikingen die we morgen al kunnen toepassing voor de gebouwde omgeving.

Water, daar krijgen we genoeg van!

Water, daar hebben we genoeg van. We geven het zelfs steeds meer ruimte. Om droge voeten te houden pompen we het zo snel mogelijk naar zuivering of zee. Weg ermee! Maar is dit wel zo handig in deze tijd van waar we nadenken over hergebruik? Hebben we er inderdaad zoveel van dat we het lekker weg kunnen laten stromen? Nee! Afgelopen week kopte het AD: ”De Aarde krijgt dorst”. En het Wereld Economisch Forum constateert dat de grootste risico’s voor de bedrijfscontinuïteit niet langer politiek-economisch van aard zijn, maar het gevolg van milieu en sociale spanningen. Daarom daag ik professionals en ondernemers uit om de voortrekkersrol van ons land in watermanagement de komende tijd steviger op te pakken met het Deltaplan Zoetwater en de vijf gepresenteerde Transitieagenda’s Circulaire Economie.