Laatste nieuws

Blogs

Vier tips om circulaire economie te integreren in de gebouwde omgeving

De circulaire economie lijkt het juk van modewoord voorzichtig van zich af te werpen. Dagelijks zie ik steeds meer mooie praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een circulaire economie. Een groeiende groep collega’s werkt aan onderwerpen als onderzoek naar hergebruik van koper tot het winnen van grondstoffen uit water. Zelf ben ik actief in de gebouwde omgeving. In mijn dagelijks werk zie ik kansen waarmee de bouwsector de circulaire economie de komende jaren echt een boost kan geven. In deze blog geef ik vier handreikingen die we morgen al kunnen toepassing voor de gebouwde omgeving.

Water, daar krijgen we genoeg van!

Water, daar hebben we genoeg van. We geven het zelfs steeds meer ruimte. Om droge voeten te houden pompen we het zo snel mogelijk naar zuivering of zee. Weg ermee! Maar is dit wel zo handig in deze tijd van waar we nadenken over hergebruik? Hebben we er inderdaad zoveel van dat we het lekker weg kunnen laten stromen? Nee! Afgelopen week kopte het AD: ”De Aarde krijgt dorst”. En het Wereld Economisch Forum constateert dat de grootste risico’s voor de bedrijfscontinuïteit niet langer politiek-economisch van aard zijn, maar het gevolg van milieu en sociale spanningen. Daarom daag ik professionals en ondernemers uit om de voortrekkersrol van ons land in watermanagement de komende tijd steviger op te pakken met het Deltaplan Zoetwater en de vijf gepresenteerde Transitieagenda’s Circulaire Economie.

Natuur bij TenneT in een stroomversnelling

Er zijn van die bedrijven die niet iedereen kent en die toch een essentiële rol vervullen in de samenleving. TenneT is zo’n bedrijf. Dit bedrijf beheert het landelijk elektriciteitsnetwerk in Nederland en een groot deel van Duitsland. In totaal betrekken 41 miljoen mensen stroom via het landelijk hoogspanningsnetwerk dat dit bedrijf bouwt en onderhoudt.