You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Actieve bezoekers

De uitdaging

CO2-reductie van transport is voor veel regio's zowel een ambitie als een uitdaging. De ambitie komt voort uit landelijk en regionaal beleid, de wens om klimaatverandering aan te pakken en te profiteren van de economische vooruitgang die deze aanpak kan opleveren. De uitdaging ligt in het omgaan met de soms tegenstrijdige beleidseisen en financieringsprioriteiten binnen economische cycli.

  • MEER INFORMATIE

    Momenteel is de transportsector verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-emissies in het Verenigd Koninkrijk en daarom zijn alle sectoren afhankelijk van de snelheid waarmee CO2-reductie van mobiliteit plaatsvindt. Bij deze enorme opgave ondersteunen we Transport for the North (TfN) bij het identificeren van mogelijkheden voor schone groei in de regio, waarbij we rekening houden met de verschillende beleidsobstakels.

De oplossing 

De visie van TfN is het zorgen voor een bloeiend noorden van Engeland, waar transport van wereldklasse duurzame economische groei, een uitstekende kwaliteit van leven en betere kansen voor iedereen ondersteunt. Investeringen in strategische transportverbeteringen in het noorden verhogen de productiviteit, scheppen werkgelegenheid en vergroten de algemene impact van Northern Powerhouse op de Britse economie. Een belangrijke uitdaging is om deze groei te realiseren op een manier die duurzaam is en gelijke kansen biedt.

  • MEER INFORMATIE

    Daarom ontwikkelt de organisatie een strategie voor CO2-reductie om een traject voor het noorden voor het behalen van de klimaatdoelen uit te stippelen. Dit is echter geen eenvoudige taak als er geen gecentraliseerde of consistente aanpak is voor het ontwikkelen en opslaan van informatie over de verschillende regio's en LEP's van het noorden, evenals de verschillende landelijke beleidsregels die daarop van invloed zijn. We brengen duidelijkheid in dit proces en ondersteunen de strategie door aan een 'analyse van hiaten' te werken en zo de belangrijkste acties te identificeren die TfN kan ondernemen om ervoor te zorgen dat de voordelen van snelle CO2-reductie van de transportsector goed worden begrepen en de versnelling van de transitie te ondersteunen.

     

    We kijken naar mogelijkheden van schone groei om aanbevelingen en acties te ontwikkelen die de plannen voor CO2-reductie van TfN ondersteunen, zoals voertuigen met lage emissie, waterstof, logistieke verbeteringen voor vrachttransport, CO2-reductie van het spoor, een overgang naar actief reizen en beter openbaar vervoer. Dit zal worden bereikt door samenwerking met belangrijke stakeholders, zoals Highways England, Network Rail en HS2.

De impact

Elke nieuwe strategie voor CO2-reductie moet niet alleen kunnen putten uit kennis en inzicht van het huidige beleid, maar ook de mogelijkheid bieden om vooruit te kijken en wereldwijde, landelijke en lokale trends te evalueren, die het beleid en de financieringsmogelijkheden van de toekomst zullen bepalen. Met onze gap-analyse , beschikt TfN over heldere actiepunten die ze nu duidelijk aan de centrale overheid kunnen voorleggen als aanbevelingen, en het vertrouwen in de wetenschap dat met deze strategieën voor schone groei de juiste hiaten zijn geïdentificeerd door onze benadering van buitenaf en dat ze klaar zijn voor de toekomst.


Ingezette Diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.