You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

150.000 ha

industriële stedelijke herontwikkelingsgebieden in Frankrijk

16.000 tot 60.000 ha

land wordt elk jaar in Frankrijk ontwikkeld

Op dit moment bekeken

De uitdaging

De bevolkingsgroei leidt ertoe dat steden muteren, waardoor ze steeds verder verdichten om meer mensen te huisvesten. Maar bouwruimte wordt steeds schaarser en het creëren van nieuwe l woningen, kantoren of stadsparken wordt een – is een uitdaging geworden. De schaarse, beschikbare grond bevindt zich vaak in oude industriële stedelijke herontwikkelingsgebieden die soms verontreinigd zijn. Het lijkt dan eenvoudiger om op grotere afstand van stedelijke centra te bouwen. Dit fenomeen, dat we suburbanisatie noemen, heeft veel nadelen: de woon-werkafstand en dus meer verkeer in de spits met als gevolg verkeersopstoppingen, vervuiling, de vernietiging van natuur- en landbouwgebieden, landwinning waarbij flora en fauna worden bedreigd. Het effectiever gebruiken van stedelijke herontwikkelingsgebieden een sociale, economische en ecologische is hier de uitdaging.

Arcadis

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Arcadis voor meer informatie en vragen.,

De oplossing

In nauwe samenwerking met ADEME, het Franse agentschap voor ecologische transitie, en Efficacity, ontwikkelde Arcadis een tool met de naam BENEFRICHES dat stakeholders op het gebied van stedelijke ontwikkeling eenvoudiger helpt besluiten te nemen over stedelijke planning en projeten duurzamer aan te pakken.

BENEFRICHES is vrij toegankelijk op de website van ADEME en is getest door verschillende projectontwikkelaars. Met de tool kunnen gebruikers de socio-economische voordelen van de herontwikkeling van stedelijke herontwikkelingsgebieden evelueren en bekijken, dit tot nu toe buiten beschouwing bleven. Met een simulator kunnen ze de impact van verschillende projectscenario's vergelijken. Als een stad bijvoorbeeld vierhonderd huizen wil bouwen, kan deze met BENEFRICHES de socio-economische en ecologische impact meten als ze ervoor kiest om op een stedelijk herontwikkelingsgebied of op landbouwgrond te bouwen. Als dezelfde stad bijvoorbeeld een 'brownfield' heeft, kan de tool het effect van twee verschillende projecten op hetzelfde land beter inzichtelijk maken en de vraag beantwoorden of het beter is om voor een woningbouwproject of een landschapsproject te kiezen.

BENEFRICHES combineert de socio-economische en milieu-expertise van Arcadis om de herontwikkeling van 'brownfields' te stimuleren.

De impact

BENEFRICHES helpt besluitvormers te informeren, zodat besluiten op het gebied van stadsontwikkeling ten goede komen aan bewoners, en landeigenaren inwoners.

De herontwikkeling van 'brownfields' helpt wijken aantrekkelijker te maken en zorgt voor een betere leefomgeving. Hierbij wordt zowel het beschikbare land geoptimaliseerd als de landwaardering van de wijk verbeterd.

Het herontwikkelen van een 'brownfield' gaat ook landwinning en de vernietiging van biodiversiteit tegen. Daarnaast worden reistijden, het wegverkeer en de uitstoot van broeikasgassen door stedelijke wildgroep verminderdverlaagd.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.