You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Arcadis past een nieuwe grondkerende funderingstechniek toe in het Oosterweelproject op Linkeroever die gewapend beton vervangt door gewapende gronden. "Omdat we geen beton storten maar bewapeningsstructuren in de grond zelf aanbrengen, is deze toepassing zowel duurzamer als flink kostenbesparend”, zegt Leen Versmissen, ingenieur bij Arcadis.

Het bewapenen van de grondkerende fundering is noodzakelijk om de horizontale krachten die ontstaan door wrijving op te nemen. De meest gebruikelijke methode is het storten van beton over een metalen ‘geraamte’. Arcadis is steeds op zoek naar nieuwe methoden die zowel duurzaam als betaalbaar zijn. Grondbewapening, waarbij bewapeningsstructuren in de grond zelf worden aangebracht, is een duurzaam én effectief alternatief.

Uitdaging
De techniek van gewapende gronden werd al eerder toegepast voor kleinere kunstwerken, maar nog nooit op deze schaal. Dat vergde extra studie- en rekenwerk. “In samenwerking met Rinkoniên zijn we erin geslaagd deze techniek verder uit te werken zodat deze ook in grote projecten als Oosterweel gebruikt kan worden.”

Project
Voor het project Oosterweelverbinding Linkeroever past Arcadis deze techniek 15 keer toe, waaronder 10 bruggen behoren die geheel of gedeeltelijk gefundeerd worden op deze gewapende gronden. Het grootste voordeel hierbij is materiaalefficiëntie omdat een groot deel van de opbouw bestaat uit grond. Deze wordt bewapend met een kunststoffen geogrid (roosterweefsel) die verschuivingen voorkomt, en afgewerkt met schanskorven als bekleding. De gewapende grond wordt ook toegepast onder (hoge) wegen.

Resultaat
Het project Oosterweel stelt een voorbeeld voor andere projecten om gebruik te maken van gewapende gronden als fundering voor bruggen. Zo geeft Arcadis het vertrouwen in dergelijke nieuwe oplossingsmethoden een boost.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.