You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Een groot deel van de Nederlandse infrastructuur stamt uit de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en is inmiddels dringend aan vernieuwing toe. Alleen al Rijkswaterstaat schat in dat er voor tientallen jaren werk is voor de renovatie, verbetering en verduurzaming van meer dan honderd bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Daarbovenop komen nog vele objecten bij bijvoorbeeld provincies, gemeenten en waterschappen. Bij Arcadis hebben we dan ook volop vacatures voor jonge ingenieurs en beginnende technisch specialisten die ons met deze uitdagende en gevarieerde opgave willen helpen.

Ik ben zo iemand van wie de stofzuiger altijd drie maanden na de garantie stuk gaat. Als ik dan naar een reparateur ga, krijg ik te horen dat een nieuwe kopen goedkoper is dan een reparatie. En dat terwijl er misschien alleen maar een zekering stuk is. Doodzonde vind ik dat en bovendien nogal onverantwoord. Onze hang naar nieuw, nieuw, nieuw werpt een enorme schaduw over onze wereld, dus ik vind dat we best wat zorgvuldiger mogen omgaan met onze spullen. Dus niet direct alles afdanken en vernietigen, maar ze waar mogelijk een tweede leven gunnen.

Intensieve samenwerking en creatieve oplossingen

Gelukkig is dat wel de insteek van de renovatie van onze verouderde infrastructuur. Het is een enorme verduurzamingsopgave, waarbij we eerst inventariseren wat we al hebben en vervolgens bekijken hoe we de assets toekomstbestendig kunnen maken. De uitdaging is om dat op een moderne manier te doen. Dus niet alleen maar beton ertegenaan gooien, maar ook slim zoeken naar circulaire en modulaire oplossingen. Het geeft ons als branche de kans om nog innovatiever bezig te zijn en noopt ons ook tot een intensievere onderlinge samenwerking. Voor ingenieurs en technisch specialisten is het ontzettend leuk en uitdagend om op die manier met hun vak bezig te zijn, juist omdat er zoveel ruimte is voor creatieve oplossingen. Het geeft immers veel meer voldoening om assets op een duurzame manier een nieuw leven te geven dan om ze maar gewoon te slopen.

Prachtige opgave door variatie en duurzaamheidsambities

Het V&R-programma van Rijkswaterstaat (waarbij V&R staat voor Vervanging en Renovatie) is niet alleen bijzonder omvangrijk, maar ook erg gevarieerd. Het gaat om ruim honderd bruggen, tunnels, sluizen en viaducten, allemaal cruciale assets in de rijksinfrastructuur. Het is dan ook zaak om de renovaties met zo weinig mogelijk verkeershinder uit te voeren. Ook daarom is het niet alleen een prachtige opgave voor beginnende specialisten, maar ook voor doorgewinterde zwaargewichten die de werkzaamheden moeten inventariseren en plannen. Hoe krijgen we deze klus voor elkaar met minder materialen en in zo kort mogelijke tijd, terwijl we oog hebben voor de verkeersdoorstroming, het energieverbruik en het stikstofprobleem? Mede door de duurzaamheidsambities is dit een geweldige noot om te kraken. Het is een fascinerende opgave die de komende jaren volop gevarieerd werk biedt voor ingenieurs en technisch specialisten. Ook geldt deze opgave natuurlijk niet alleen voor Nederland, maar werkt Arcadis wereldwijd aan deze en andere opgaven Dus wie de ambitie heeft om ooit in het buitenland te werken, zit ook wat dat betreft goed bij ons.

Wil je meer weten over het uitdagende V&R-programma en waarom Arcadis jou daarvoor nodig heeft? Stuur me dan een berichtje of kijk op onze website!

AUTEUR

Profielfoto v an Tanya Sancisi-Vellekoop
Tanya Sancisi-Vellekoop
Directeur Mobility en leider stuurgroep Diversiteit
Directeur Mobility