You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Tanya Sancisi-Vellekoop

Directeur Mobility en leider stuurgroep Diversiteit

Een groot deel van de Nederlandse infrastructuur stamt uit de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en is inmiddels dringend aan vernieuwing toe. Alleen al Rijkswaterstaat schat in dat er voor tientallen jaren werk is voor de renovatie, verbetering en verduurzaming van meer dan honderd bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Daarbovenop komt nog een veelvoud aan objecten bij bijvoorbeeld ProRail, provincies, gemeenten en waterschappen. Bij Arcadis kunnen ingenieurs en technisch specialisten volop aan de slag met deze uitdagende en gevarieerde opgave.

Ik ben zo iemand van wie er thuis altijd drie maanden na de garantie iets stuk gaat. Als ik dan naar een reparateur ga, krijg ik te horen dat een nieuwe kopen goedkoper is dan een reparatie. En dat terwijl er misschien alleen maar een klein onderdeel stuk is. Denk bijvoorbeeld aan de batterij van je smartphone. Doodzonde vind ik dat en bovendien nogal onverantwoord. Onze hang naar nieuw, nieuw, nieuw werpt een enorme schaduw over onze wereld, dus ik vind dat we best wat zorgvuldiger mogen omgaan met onze spullen. Dus niet direct alles afdanken en vernietigen, maar ze waar mogelijk een tweede leven gunnen.

Intensieve samenwerking en creatieve oplossingen

Gelukkig is dat wel de insteek van de renovatie van onze verouderde infrastructuur. Eigenlijk is het een enorme verduurzamingsopgave, waarbij we eerst inventariseren wat we al hebben, vervolgens kijken hoe we de assets toekomstbestendig kunnen maken en de levensduur verlengen. De uitdaging is om dat op een moderne manier te doen. Dus niet alleen maar beton ertegenaan gooien, maar ook slim zoeken naar circulaire en modulaire oplossingen. Vooral de installaties van deze objecten zijn vaak einde levensduur. Vervanging hiervan zorgt voor een veilige werking en een goede doorstroming van het verkeer. Dat willen we het liefst ook zo duurzaam mogelijk doen, met een minimale impact voor de gebruikers van die brug of viaduct. In ons werk nemen we ook mee hoe de renovaties in de toekomst efficiënter kunnen, met minder hinder voor de gebruikers.

Het geeft ons als branche de kans om nog innovatiever bezig te zijn en noopt ons ook tot een intensievere onderlinge samenwerking. Voor ingenieurs en technisch specialisten is het ontzettend leuk en uitdagend om op die manier met hun vak bezig te zijn, juist omdat er zoveel ruimte is voor creatieve oplossingen. Het geeft immers veel meer voldoening om assets op een duurzame manier een nieuw leven te geven dan om ze maar gewoon te slopen.

Prachtige opgave door variatie en duurzaamheidsambities

De vervanging en renovatie (V&R)-opgave in de Nederlandse infrastructuur is niet alleen bijzonder omvangrijk, maar ook erg gevarieerd. Naast de meer dan honderd objecten van Rijkswaterstaat gaat het om duizenden bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Allemaal cruciale assets in ons land, zowel voor het Rijk als regio, stad en land. Het is dan ook zaak om de renovaties met zo weinig mogelijk verkeershinder uit te voeren. Ook daarom is het niet alleen een prachtige opgave voor beginnende specialisten, maar ook voor doorgewinterde zwaargewichten die de werkzaamheden moeten inventariseren en plannen. Hoe krijgen we deze klus voor elkaar met minder materialen en in zo kort mogelijke tijd, terwijl we oog hebben voor de verkeersdoorstroming, het energieverbruik en het stikstofprobleem?

Mede door de duurzaamheidsambities is dit een geweldige noot om te kraken. Het is een fascinerende opgave die de komende jaren volop gevarieerd werk biedt voor ingenieurs en technisch specialisten. Ook geldt deze opgave natuurlijk niet alleen voor Nederland, maar werkt Arcadis wereldwijd aan deze en andere opgaven . Dus wie de ambitie heeft om ooit in het buitenland te werken, zit ook wat dat betreft goed bij ons.

Wil jij aan de slag met bruggen, tunnels, sluizen en havens?

Team ingenieurs bekijken een ontwerp binnen de vervanging en renovatie opgave

AUTEUR

Profielfoto v an Tanya Sancisi-Vellekoop

Tanya Sancisi-Vellekoop

Directeur Mobility en leider stuurgroep Diversiteit