Stadtplanung

Urbanistyka

Miasto jest czymś więcej niż tylko miejscem, w którym żyją i pracują jego mieszkańcy. Każde miasto ma własną, odrębną osobowość i tradycje. Każde miasto stoi też przed unikalnymi wyzwaniami. Już niedługo większość ziemskiej populacji będzie żyła i pracowała na obszarach zurbanizowanych, co wymusi konieczność bardziej równomiernego rozłożenia korzyści socjalnych, ekonomicznych i środowiskowych.

Pytania

Prosimy o kontakt z Katarzyna Piwowarska

Katarzyna Piwowarska

Kierownik Zespołu Architektonicznego Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.