Aktualnie przeglądane

Nasi międzynarodowi eksperci z sektora technologicznego wspierają wiodące na świecie firmy w budowie ich centrów przetwarzania danych i obiektów o znaczeniu krytycznym, miejsc pracy, centrów logistycznych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych, stosując zrównoważone rozwiązania cyfrowe oraz koncentrując się na potrzebach i skali. Naszym głównym celem jest dostarczanie wyników, które będą odporne i będą miały pozytywny wpływ na świat.

 

Dostarczanie technologii na rynek globalny wymaga połączenia przemyślanego projektu środowiska budowlanego, solidnej kontroli projektu i kosztów oraz głębokiego zrozumienia sposobu działania specjalistycznych aktywów. Na tle naszych podstawowych umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju, globalna sieć umiejętności Arcadis w sektorze technologii zapewnia spójne doświadczenie z odpowiednią adaptacją lokalną.

Wyzwania stojące przed technologami w latach 20-tych XXI w. nie są podobne do tych, z którymi borykano się wcześniej: niezależnie od tego, czy chodzi o realizację ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, eliminację ryzyka związanego z łańcuchami dostaw, czy też przyciąganie i zatrzymywanie największych talentów, to właśnie zbudowane aktywa tych firm będą miały znaczący wpływ na ich wyniki rynkowe.

Aby sprostać tym wyzwaniom, nasi specjaliści z sektora technologicznego oferują zarówno odrębne, jak i kompleksowe usługi w celu zapewnienia efektywnych kosztowo, zgodnych z budżetem, terminowych, zrównoważonych i innowacyjnych wyników w całym szeregu złożonych projektów.

Wiemy, co jest potrzebne, aby stworzyć światowej klasy miejsca pracy, wydajne centra przetwarzania danych, zaawansowane węzły logistyczne, wyróżniające się obiekty badawczo-rozwojowe i przestrzenie kreatywne. Nasz model bezproblemowego dostarczania usług łączy naszą międzynarodową sieć specjalistów, aby zapewnić spójną i jednolitą globalną usługę z niezbędną wiedzą lokalną w celu wyeliminowania tarć. Od projektowania i inżynierii, przez zarządzanie projektami i kosztami, po doradztwo i technologie cyfrowe — Arcadis dysponuje kompleksowymi możliwościami wsparcia projektu od momentu jego powstania poprzez etapy projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji.

Martijn Karrenbeld

Więcej o tym sektorze

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Martijn Karrenbeld ., Global Director Industrial Manufacturing

Kontakt Martijn

Usługi

Więcej o tym sektorze

Chcesz złożyć projekt, zapytanie ofertowe albo cenowe? Skontaktuj się z nami, a my połączymy cię z odpowiednim ekspertem 

Martijn Karrenbeld

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Martijn Karrenbeld 

Global Director Industrial Manufacturing

Kontakt Martijn

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy