• Usługi środowiskowe

Rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego i analiza zagrożeń środowiskowych

Począwszy od XVIII-wiecznej rewolucji przemysłowej po czasy obecne, postęp cywilizacyjny pozostawia po sobie ślad w postaci zanieczyszczenia środowiska. Gwarantujemy naszym klientom, że ślady te zostaną odpowiednio rozpoznane i nazwane a ich wpływ na komponenty środowiska zostanie jasno określony.

Paweł Goldsztejn

Kierownik Zespołu Badań Środowiskowych i Remediacji +48 665 340 438 Wyślij wiadomość

Oferujemy naszym klientom zbadanie terenu pod kątem obecności zanieczyszczeń w gruntach i wodach gruntowych. Począwszy od wykonywania otworów badawczych, przez pobór próbek gruntów i wód po badania laboratoryjne opieramy się na certyfikowanych i akredytowanych metodach co daje pewność wysokiej jakości wyników. Wyniki badań laboratoryjnych analizujemy w świetle zapisów prawnych na bazie szczegółowego konceptualnego modelu środowiska. To pozwala nam na przedstawienie analizy zagrożeń stwierdzonego zanieczyszczenia dla zdrowia ludzi oraz dla receptorów środowiskowych (woda, rośliny i zwierzęta) a w kolejnym etapie na przygotowanie racjonalnego planu remediacji zanieczyszczonych gruntów. Nasze prace wykonujemy zgodnie z procesem Due Diligence, z normami branżowymi (np. ASTM) i wymogami polskiego prawa. Możemy pochwalić tym że mamy 100% aprobatę naszych opracowań w RDOŚ.

Co oferujemy:

Pytania dotyczące usługi

Paweł Goldsztejn

Kierownik Zespołu Badań Środowiskowych i Remediacji +48 665 340 438 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.