• Usługi środowiskowe

Rozpoznanie środowiska gruntowo wodnego i analiza zagrożeń środowiskowych

Począwszy od XVIII-wiecznej rewolucji przemysłowej po elektrownie atomowe, postęp cywilizacyjny pozostawia po sobie ślad w postaci zanieczyszczenia środowiska. Gwarantujemy naszym klientom, że ślady te zostaną odpowiednio rozpoznane i nazwane a ich wpływ na komponenty środowiska zostanie jasno określony.

Paweł Goldsztejn

Kierownik Zespołu Środowiska we Wrocławiu Wyślij wiadomość

Oferujemy naszym klientom zbadanie terenu pod kątem obecności zanieczyszczeń w gruntach i wodach gruntowych. Począwszy od wykonywania otworów badawczych, przez pobór próbek gruntów i wód po badania laboratoryjne opieramy się na certyfikowanych i akredytowanych metodach co daje pewność wysokiej jakości wyników. Wyniki badań laboratoryjnych analizujemy w świetle zapisów prawnych na bazie szczegółowego konceptualnego modelu środowiska. To pozwala nam na przedstawienie analizy zagrożeń stwierdzonego zanieczyszczenia dla receptorów środowiskowych (wody, organizmy) oraz dla zdrowia ludzi a w kolejnym etapie na przygotowanie planu remediacji terenu w optymalnym zakresie.

Usługi specjalistyczne:

- rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego

- due diligence

- analiza zagrożeń środowiskowych

- strategie i projektowanie działań remediacyjnych

Pytania dotyczące usługi

Paweł Goldsztejn

Kierownik Zespołu Środowiska we Wrocławiu Wyślij wiadomość