• Usługi środowiskowe

Remediacja

Zarządzanie wrażliwą równowagą środowiskową jest ogromnie ważnym, a jednocześnie złożonym zadaniem. Dajemy naszym klientom pewność, że ich nieruchomości nie stanowią zagrożenia dla środowiska przyszłości i nie są obarczone prawnymi zobowiązaniami związanymi z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi.

Artur Taraziewicz

Pion Środowiska | Kierownik ds. Rozwoju Biznesu +48 603 808 507 Wyślij wiadomość

NNasze środowisko naturalne jest bardzo wrażliwe na wszelkie oddziaływanie człowieka. Wraz ze wzrostem liczby ludności i rozwojem przemysłowym rośnie też nasz negatywny wpływ na przyrodę. Arcadis zdobył reputację światowej klasy firmy, która zapewnia usługi remediacyjne dla zanieczyszczonej ziemi i wody, oraz jest w stanie rozwiązać nawet najbardziej złożone problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Pomagamy naszym klientom w zmniejszeniu wpływu zanieczyszczeń gruntu i wody na ich terenach na środowisko i w likwidacji prawnych zobowiązań środowiskowych w odniesieniu do zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Mamy doświadczenie zdobyte przy realizacji najbardziej innowacyjnych i udanych projektów remediacji na świecie.

Usługi specjalistyczne:

Pytania dotyczące usługi

Artur Taraziewicz

Pion Środowiska | Kierownik ds. Rozwoju Biznesu +48 603 808 507 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.