• Usługi środowiskowe

Hydrogeologia

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę szczególną uwagę zwraca się obecnie na możliwość zagospodarowania wód podziemnych ze względu na stosunkowo niski stopień ich dotychczasowego wykorzystania w stosunku do ogólnej ilości rozpoznanych zasobów dyspozycyjnych w kraju. Wysoka jakość wód podziemnych ich odnawialność oraz racjonalna gospodarka tymi zasobami wskazuje na możliwość zwiększenie wykorzystania wód podziemnych na pokrycie niedoborów wody, zwłaszcza w okresach suszy.

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość

Hydrogeologia

 Arcadis od wielu lat uczestniczy w wielu projektach hydrogeologicznych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej związanych z  rozpoznawaniem i dokumentowaniem zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych, monitoringiem wód podziemnych, projektami nowych ujęć wód podziemnych i stref ochronnych , określaniem warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanych inwestycji. 

  
Spółka Arcadis Polska aktywnie  włącza się  w działania związane z planowaniem i gospodarką wodną, w zakresie hydrogeologii regionalnej  wynikające bezpośrednio z programów wdrożeniowych realizowanych i zlecanych przez Ministerstwo Środowiska   przez Państwowy Instytut Geologiczny PIG-PIB. 

Naszą podstawową sferą działań w zakresie hydrogeologii na szczeblu lokalnym była i jest działalność w zakresie dokumentowania hydrogeologicznego skierowana do wszystkich użytkowników ujęć wód podziemnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowych, zainteresowanych zarówno weryfikacją zasobów eksploatacyjnych, ochroną jakości wód podziemnych na ujęciu, rozbudową lub modernizacją ujęcia.  

Nasze doświadczenia  zdobyte w zakresie  realizacji   monitoringu wód podziemnych  pozwalają zaoferować nowoczesne  metody badawcze związane z wykorzystaniem automatycznego systemu pomiarowego. 

W zakresie hydrogeologii dysponujemy kadrą uprawnionych i doświadczonych hydrogeologów z ponad 10 letnim stażem pracy.  Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do  pracy w środowisku GIS oraz modelowania matematycznego, co umożliwia realizację kompleksowych usług w zakresie hydrogeologii.

Usługi specjalistyczne

Hydrogeologia lokalna:

 • Projektowanie nowych ujęć wód podziemnych oraz dokumentacje hydrogeologiczne zasobów eksploatacyjnych 
 • Analizy  ryzyka oraz wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • Operaty wodnoprawne
 • Ekspertyzy hydrogeologiczne
 • Dokumentacje hydrogeologiczne dla planowanych inwestycji i obiektów uciążliwych dla środowiska


Hydrogeologia regionalna i opracowania GIS:

 • Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
 • Modelowanie wód podziemnych
 • Opracowania kartograficzne (mapy hydrogeologiczne)
 • Tworzenie relacyjnych baz danych

 

Monitoring wód podziemnych:

 • Projektowanie systemów monitoringów wód podziemnych lokalnych i regionalnych
 • Budowa systemu monitoringów (wykonanie piezometrów)
 • Opróbowania, badania i pomiary monitoringowe (monitoring jakościowy)
 • Automatyczne pomiary wahań zwierciadła wód podziemnych w sieciach monitoringowych  (monitoring ilościowy)
 

Pytania dotyczące usługi

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.