• Usługi środowiskowe

Geologia Inżynierska

Ocena podłoża budowlanego każdej inwestycji budowlanej, infrastrukturalnej jak i hydrotechnicznej wymaga rozpoznania warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich oraz w przypadku warunków złożonych i skomplikowanych opracowania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość

Geologia Inżynierska 

 
Specjaliści Arcadis posiadają stosowne uprawnienia geologiczno - inżynierskie oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z branży geologiczno - inżynierskiej, dzięki czemu nasza oferta usług obejmuje szeroki zakres usług geologicznych, w tym projektowanie, dokumentowanie oraz nadzory geologiczne.

Naszą ofertę w tym zakresie kierujemy do różnych klientów  państwowych i prywatnych realizujących inwestycje budowlane wymagające rozwiązania problemów z dziedziny hydrogeologii i geologii inżynierskiej.

 
Usługi specjalistyczne:

  • dokumentacje geologiczno - inżynierskie i opinie geotechniczne dla projektowanych obiektów budowlanych
  • oceny warunków gruntowo – wodnych dla projektów budowlanych
  • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie związane z odwodnieniem budowlanym i górniczym
  • dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla obiektów hydrotechnicznych
  • dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla projektowanych dróg i autostrad oraz linii kolejowych

Pytania dotyczące usługi

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.