• Usługi środowiskowe

Geologia i hydrogeologia

Ochrona wód podziemnych oraz dążenie do prawidłowego gospodarowania zasobami wód podziemnych to główne cele realizowane przez nas w ramach współdziałania w dziedzinie hydrogeologii z jednostkami administracji publicznej oraz służbami państwowymi a także klientami prywatnymi związanymi z gospodarką wodno – ściekową. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szeroki wachlarz usług geologicznych z dziedziny hydrogeologii ujęciowej, badań regionalnych, kartografii hydrogeologicznej, tworzenia baz danych hydrogeologicznych GIS, oraz usług geologiczno – inżynierskich.

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość

Dysponujemy zespołem uprawnionych hydrogeologów i geologów inżynierskich, którzy w oparciu o badania polowe i laboratoryjne opracowują wymagane zgodnie z prawem geologicznym  dokumentacje hydrogeologiczne oraz geologiczno – inżynierskie, bez których nie można właściwie zaplanować żadnej inwestycji. Na życzenie klienta jesteśmy gotowi przygotować ekspertyzę hydrogeologiczną  lub dokumentację geotechniczną wyników badań podłoża gruntowego. Wyniki naszych prac przedstawiamy w przystępnej dla klienta formie graficznej i przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania.

Usługi specjalistyczne:

  • Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
  • Projektowanie nowych ujęć wód podziemnych oraz dokumentacje hydrogeologiczne zasobów eksploatacyjnych wraz z uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń wodnych
  • Wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych
  • Modelowanie wód podziemnych
  • Opracowania kartograficzne (mapy hydrogeologiczne)
  • Opinie geotechniczne i dokumentacje geotechniczne wyników badań podłoża gruntowego
  • Monitoring wód podziemnych
  • Dokumentacje geologiczno - inżynierskie

Pytania dotyczące usługi

Jarosław Kudłacik

Kierownik Zespołu Hydrogeologii +48 603 765 708 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.