• Gospodarka wodna

Woda w mieście

Miasta w Polsce skupiają ponad 60% populacji kraju i wskaźnik ten będzie rósł w najbliższych dekadach. Miasta są również silnikiem napędzającym całą gospodarkę. Z tego powodu będą one rosły zajmując coraz to większe obszary i wchłaniając mniejsze społeczności. Tak szybki rozwój miast sprawia, że będą musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami.

Krzysztof Kutek

Kierownik Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją dziś miasta, jest adaptacja do zmian klimatu. Powodzie, susze, fale ciepła i fale zimna, ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, silny i bardzo silny wiatr, tajfuny, huragany, czy niespodziewanie gwałtowne burze. Arcadis jest firmą o korzeniach holenderskich, dlatego od zawsze pomagaliśmy miastom w ochronie i ograniczeniu negatywnych konsekwencji wszelkich zjawisk naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. 

Zapewniamy miastom rozwiązania, które chronią przed powodziami o różnym pochodzeniu:
 • powodzie opadowe
 • powodzie typu flash flood
 • powodzie miejskie
 • powodzie roztopowe
 • powodzie pochodzące od wód morskich.

Widzimy konieczność adaptacji miast do zmian klimatu nie tylko w zakresie gospodarki wodnej, ale również w kontekście planowania przestrzennego czy rozwoju funkcji terenów zielonych. Proponujemy rozwiązania skuteczne i jednocześnie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia odporności miasta.

Nasze usługi świadczymy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w obszarze gospodarki wodnej, dzięki czemu możemy dopasować je do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta, a także do lokalnych uwarunkowań.

Nasze usługi:

 • Modelowanie hydrauliczne
 • Błękitna i zielona infrastruktura
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym
 • Koncepcja ochrony przed powodzią
 • Retencja
 • Plany adaptacji do zmian klimatu
 • Błękitna i zielona infrastruktura
 • Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Pytania dotyczące usługi

Krzysztof Kutek

Kierownik Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.