• Gospodarka wodna

Ochrona przeciwpowodziowa

Powodzie niosą ze sobą ogromne straty finansowe, ale też mają destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy potrafili skutecznie ochronić się przed żywiołem wody oraz nauczyli się żyć ze świadomością zagrożenia jakim jest niekontrolowany przyrost ilości wody.

Jolanta Olbracht

Kierownik Zespołu Wody w Krakowie +48 665 345 127 Wyślij wiadomość
Hochwasserschutz

Powodzie niosą ze sobą ogromne straty finansowe, ale też mają destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy potrafili skutecznie ochronić się przed żywiołem wody oraz nauczyli się żyć ze świadomością zagrożenia jakim jest niekontrolowany przyrost ilości wody.

Pierwszym krokiem, który pozwoli na odpowiednie przygotowanie się na tak groźne zjawisko jak powódź, jest wcześniejsze rozpoznanie zagrożenia i określenie ryzyka jego wystąpienia. Możemy to zrobić poprzez wykonanie odpowiednich analiz opartych na danych historycznych i wykorzystanie doświadczeń już nabytych. W Arcadis wykorzystujemy najnowsze techniki pozwalające określać zagrożenie powodziowe. Analizując to zjawisko posiłkujemy się m.in. możliwościami jakie nam daje modelowanie hydrauliczne i analizy GIS (geographic information system). Dzięki tak szczegółowemu rozpoznaniu lokalnych uwarunkowań jesteśmy w stanie dokonać oceny zagrożenia, a następnie wskazać rozwiązania pozwalające na zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochronę przed żywiołem.

Nasze usługi:

  • Ocena zagrożenia powodziowego
  • Zarządzanie ryzykiem powodziowym  
  • Modelowanie hydrauliczne
  • Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
  • Koncepcyjne ochrony przed powodzią

Pytania dotyczące usługi

Jolanta Olbracht

Kierownik Zespołu Wody w Krakowie +48 665 345 127 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.