• Gospodarka wodna

Ochrona przeciwpowodziowa

Zapewnienie naszym miastom i społeczeństwu odpowiednich systemów regulacji gospodarki wodnej stanie się w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych wyzwań. Musimy być pewni, że nasze miasta i społeczeństwo są skutecznie chronione przed siłami natury.

Hochwasserschutz

Ekosystemy naszej planety są bardzo wrażliwe. Coraz większa presja, która jest na nie wywierana przez dynamiczną urbanizację i zmianę klimatu sprawia, że środowisko naturalne, a zwłaszcza zasoby wody, stają się coraz bardziej zagrożone negatywną działalnością człowieka.

Ponad stuletnie doświadczenie w ochronie narażonego na częste powodzie wybrzeża Holandii daje nam wyjątkową wiedzę o wszystkich aspektach zarządzania zasobami wodnymi. Nasi eksperci zapewniają najwyższą jakość, niezawodne rozwiązania dla obszarów miejskich, nadrzecznych, obszarów położonych w deltach rzek oraz wybrzeży, niezależnie czy jest to ochrona przed powodzią azjatyckiego wybrzeża Pacyfiku, czy finansowej dzielnicy Nowego Jorku.

Powiązane usługi:

- Ochrona miast w deltach rzecznych przed żywiołami

- Systemy zarządzania wybrzeżem

- Systemy zarządzania rzekami

Pytania dotyczące usługi

Piotr Suproń

Kierownik Zespołu Wodnego w Warszawie Wyślij wiadomość

Krzysztof Kutek

Kierownik Zespołu Wodnego w Krakowie Wyślij wiadomość