• Gospodarka wodna

Dystrybucja wody

Ponad 7 miliardów ludzi na świecie dysponuje stosunkowo niewielkimi zapasami wody. Musimy mieć pewność, że korzystamy z nich w racjonalny i efektywny sposób.

Krzysztof Kutek

Kierownik Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość

Dostęp do wody jest siłą napędową dla rozwoju społeczeństwa i biznesu. Brak wody lub utrudniony do niej dostęp ogranicza rozwój i często prowadzi do konfliktów społecznych, gospodarczych, a czasem i politycznych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do wody, przy jednoczesnym dążeniu do tego, aby jej jakość była jak najwyższa.

Angażując się w projekty, których celem jest zapewnienie naszym klientom dostępu do wody i jej dystrybucji, wykorzystujemy najnowsze rozwiązania i korzystamy z najlepszych specjalistów. Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pozwala nam to na dostarczenie naszym klientom produktów o najwyższej jakości, równocześnie zgodnym z lokalnymi uwarunkowaniami prawnymi i środowiskowymi.

Nasze usługi:

  • Sieci wodociągowe
  • Uzdatnianie wody
  • Odzyskiwanie wody
  • Analizy przestrzenne dla spółek komunalnych (GIS)

Pytania dotyczące usługi

Krzysztof Kutek

Kierownik Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.