• Zarządzanie programem i projektem

Usługi doradztwa kosztowego

Kluczowym zagadnieniem przy realizacji nowego projektu jest staranne planowanie kosztów. Niedokładna wycena kosztów może narazić inwestora na zbędne ryzyko.

Maciej Kryściński

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami Wyślij wiadomość

W dzisiejszym świecie dynamiczne zmiany cen towarów i surowców pociągają za sobą konieczność zapewnienia dokładnych wycen podczas przetargów i w zawieranych umowach. Nasi eksperci zapewniają usługi doradztwa kosztowego i zarządzania komercyjnego od fazy planowania do powykonawczej, dzięki czemu projekty są realizowane efektywnie pod względem kosztu i w ramach założonego budżetu.

Nasz zespół zarządzania kosztami dysponuje bogatą bazą danych z rynku, która pozwala nam na doradzanie klientom w kluczowych aspektach realizacji ich projektów. Zapewniamy najdokładniejsze dostępne na rynku doradztwo kosztowe i komercyjne.

Pytania dotyczące usługi

Maciej Kryściński

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami Wyślij wiadomość