• Zarządzanie programem i projektem

Usługi doradztwa kosztowego

Kluczowym zagadnieniem przy realizacji nowego projektu jest staranne planowanie kosztów. Niedokładna wycena kosztów może narazić inwestora na zbędne ryzyko.

Piotr Matkowski

Zastępca Dyrektora Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość

W dzisiejszym świecie dynamiczne zmiany cen towarów i surowców pociągają za sobą konieczność zapewnienia dokładnych wycen podczas przetargów i w zawieranych umowach. Nasi eksperci zapewniają usługi doradztwa kosztowego i zarządzania komercyjnego od fazy planowania do powykonawczej, dzięki czemu projekty są realizowane efektywnie pod względem kosztu i w ramach założonego budżetu.

Nasz zespół zarządzania kosztami dysponuje bogatą bazą danych z rynku, która pozwala nam na doradzanie klientom w kluczowych aspektach realizacji ich projektów. Zapewniamy najdokładniejsze dostępne na rynku doradztwo kosztowe i komercyjne.

Pytania dotyczące usługi

Piotr Matkowski

Zastępca Dyrektora Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość