• Zarządzanie kosztami

Usługi doradztwa kosztowego

Kluczowym zagadnieniem przy realizacji nowego projektu jest staranne planowanie kosztów. Niedokładna wycena kosztów może narazić inwestora na zbędne ryzyko.

Senan Corbett

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami | MRICS +48 609 886 797 Wyślij wiadomość
Kosten- und Commercial Management

W dzisiejszym świecie dynamiczne zmiany cen towarów i surowców pociągają za sobą konieczność zapewnienia dokładnych wycen podczas przetargów i w zawieranych umowach. Nasi eksperci zapewniają usługi doradztwa kosztowego i zarządzania komercyjnego od fazy planowania do powykonawczej, dzięki czemu projekty są realizowane efektywnie pod względem kosztu i w ramach założonego budżetu.

Nasz zespół zarządzania kosztami dysponuje bogatą bazą danych z rynku, która pozwala nam na doradzanie klientom w kluczowych aspektach realizacji ich projektów. Zapewniamy najdokładniejsze dostępne na rynku doradztwo kosztowe i komercyjne.

Pytania dotyczące usługi

Senan Corbett

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami | MRICS +48 609 886 797 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.