• Zarządzanie kosztami

Planowanie kosztu życia obiektu

W przeszłości najważniejsze było samo zbudowanie budynku. We współczesnym świecie kluczowa jest świadomość kosztów funkcjonowania obiektu, od narodzin aż do zakończenia jego eksploatacji.

Maciej Kryściński

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami Wyślij wiadomość
Lebenszyklus-Kosten

Wycena kosztu budowy budynku to o wiele więcej niż tylko kalkulacja ceny materiałów i pracy. Obecnie o wiele ważniejsze niż w przeszłości jest precyzyjne obliczenie kosztu inwestycji od narodzin aż zakończenia jego eksploatacji.

Dzięki lepszemu zarządzaniu bieżącymi nakładami na utrzymanie obiektu, oraz jego kosztami środowiskowymi i społecznymi, możliwe jest zaplanowanie dokładnej strategii dla każdej nieruchomości. Nasi specjaliści mają bogatą wiedzę na temat każdego aspektu wyceny życia obiektu, co pozwala na efektywne zarządzanie nim w przyszłości.

Pytania dotyczące usługi

Maciej Kryściński

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami Wyślij wiadomość