• Zarządzanie kosztami

Planowanie kosztu życia obiektu

W przeszłości najważniejsze było samo zbudowanie budynku. We współczesnym świecie kluczowa jest świadomość kosztów funkcjonowania obiektu, od narodzin aż do zakończenia jego eksploatacji.

Senan Corbett

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami | MRICS +48 609 886 797 Wyślij wiadomość
Lebenszyklus-Kosten

Wycena kosztu budowy budynku to o wiele więcej niż tylko kalkulacja ceny materiałów i pracy. Obecnie o wiele ważniejsze niż w przeszłości jest precyzyjne obliczenie kosztu inwestycji od narodzin aż zakończenia jego eksploatacji.

Dzięki lepszemu zarządzaniu bieżącymi nakładami na utrzymanie obiektu, oraz jego kosztami środowiskowymi i społecznymi, możliwe jest zaplanowanie dokładnej strategii dla każdej nieruchomości. Nasi specjaliści mają bogatą wiedzę na temat każdego aspektu wyceny życia obiektu, co pozwala na efektywne zarządzanie nim w przyszłości.

Pytania dotyczące usługi

Senan Corbett

Kierownik Zespołu Zarządzania Kosztami | MRICS +48 609 886 797 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.