• Zarządzanie kosztami

Planowanie kosztu życia obiektu

W przeszłości najważniejsze było samo zbudowanie budynku. We współczesnym świecie kluczowa jest świadomość kosztów funkcjonowania obiektu, od narodzin aż do zakończenia jego eksploatacji.

Piotr Matkowski

Zastępca Dyrektora Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość
Lebenszyklus-Kosten

Wycena kosztu budowy budynku to o wiele więcej niż tylko kalkulacja ceny materiałów i pracy. Obecnie o wiele ważniejsze niż w przeszłości jest precyzyjne obliczenie kosztu inwestycji od narodzin aż zakończenia jego eksploatacji.

Dzięki lepszemu zarządzaniu bieżącymi nakładami na utrzymanie obiektu, oraz jego kosztami środowiskowymi i społecznymi, możliwe jest zaplanowanie dokładnej strategii dla każdej nieruchomości. Nasi specjaliści mają bogatą wiedzę na temat każdego aspektu wyceny życia obiektu, co pozwala na efektywne zarządzanie nim w przyszłości.

Pytania dotyczące usługi

Piotr Matkowski

Zastępca Dyrektora Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość