You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

2005

Rozpoczęcie realizacji trasy S19

2022r.

Planowane zakończenie realizacji trasy

Droga ekspresowa S19 połączy

Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję

Currently Viewing

The challenge

Trasa ekspresowa S19 to projekt o kluczowym znaczeniu komunikacyjnym dla południowo – wschodniej Polski. Jest ona częścią projektu drogowego Via Carpatia, który połączy kraje nadbałtyckie z południem Europy. Trasa zwiększy bezpieczeństwo jazdy, skróci jej czas i odciąży miejscowości, przez które dotąd przebiegał ruch tranzytowy. Wpłynie na  poprawę komfortu życia mieszkańców regionu. Poprawa jakości komunikacji będzie również ważnym impulsem rozwojowym dla ściany wschodniej. Przeniesienie ruchu tranzytowego na nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy ekologiczne trasę będzie również miało pozytywny wpływ na środowisko. To jedna z głównych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce.

The solution

Początki realizacji trasy S19 sięgają 2005 r. Firma Arcadis od początku współpracuje z GDDKiA i bierze udział w procesie jej powstawania. Byliśmy zaangażowani w zaprojektowanie oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji 3 odcinków: Podgórze – Kamień, Kamień – Sokołów i Sokołów – Stobierna, znajdujących się na trasie Lublin – Rzeszów. Każdy z nich już został lub zostanie zrealizowany w formule Projektuj i Buduj. W zakres prac wchodzi zaprojektowanie m.in. drogi klasy S , dróg poprzecznych i dojazdowych, obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty), węzłów, miejsc obsługi podróżnych, ekranów akustycznych, instalacji podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt oraz ekranów chroniących nietoperze. Podczas realizacji prac projektowych pojawiło się kilka wyzwań. Na odcinku Sokołów – Stobierna planowana trasa przecinała linię najwyższego napięcia 750 kV, którą należało w związku z tym przebudować. Trasa częściowo przebiega przez tereny zamieszkałe (m.in. miejscowość Nienadówka) – wymagało to zaplanowania wyburzeń. Na odcinku Kamień – Sokołów powstało Centrum Zarządzania Ruchem na terenie Obwodu Utrzymania Drogi – interaktywne, funkcjonujące w czasie rzeczywistym centrum zarządzania ze ścianami wizyjnymi, zarządzające płynnością ruchu (m.in. w tunelach) czy znakami zmiennej treści.

  • READ MORE

    Zakończenie realizacji trasy S19 na odcinku Lublin – Rzeszów planowane jest na 2022 r.

The impact

Każda trasa ekspresowa rewolucjonizuje transport w regionie – podobnie jest w przypadku S19. Odciąża sieć dróg krajowych i lokalnych, zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróżowania, oszczędza czas i sprzyja ochronie środowiska. Trasa ta jest szczególnie istotna dla Lubelszczyzny, Podkarpacia i ściany wschodniej – terenów, które dotąd miały nisko rozwiniętą infrastrukturę drogową, jedną z mniej zaawansowanych w Polsce. Powstanie nowej trasy będzie przełomowym impulsem rozwojowym dla regionu – można spodziewać się dynamicznego rozwoju inwestycji w pobliżu nowej trasy i wzrostu wartości terenów sąsiadujących z nią. Docelowo droga ekspresowa S19 połączy Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję i będzie fragmentem korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i jakość połączeń międzyregionalnych . Po ukończeniu trasy południowo – wschodnia część kraju zyska bezpośrednie połączenie trasą ekspresową z Warszawą. S19 przecina autostradę A4, która łączy Ukrainę z Niemcami i wraz z A2 stanowi główną oś transportową wschód – zachód w Polsce.


Used capabilities

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności