You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

2003

Rozpoczęcie realizacji projektu

Od 2013r.

E65 wchodzi w skład rozszerzonego korytarza o nowej nazwie ”Korytarz Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie”

Currently Viewing

The challenge

Międzynarodowy ciąg komunikacyjny E65, wszedł w skład VI Europejskiego Korytarza Transportowego już w latach dziewięćdziesiątych, ale unijna historia dla polskich projektów rozpoczęła się w 2003 roku. Wówczas na liście projektów unijnych ujęto dwa projekty kolejowe przebiegające na terytorium Polski, pierwszy to właśnie E65 a drugi to Rail Baltica. To był przełomowy moment dla polskich projektów w UE.

  • READ MORE

    E65 to ważny projekt – z jednej strony odpowiada za modernizację lokalnej infrastruktury kolejowej dla mieszkańców regionu, a z drugiej jest częścią priorytetowego unijnego projektu wpisującego się w transeuropejską sieć transportową.

The solution

Odcinek - LOT A realizowany jest w samym sercu Śląska, w regionie o bardzo wysokim stopniu urbanizacji. Podstawowym wyzwaniem w trakcie realizacji projektu jest pogodzenie go z istniejącą infrastrukturą oraz odpowiednie fazowanie jego realizacji w porozumieniu z organami administracyjnymi i władzami miasta. Celem jest możliwie jak najsprawniejsza organizacja funkcjonowania okolicznej infrastruktury (w tym sieci drogowej)  w warunkach planowanych prac modernizacyjnych i ograniczenie ich negatywnego wpływu na lokalną społeczność. Projekt zakłada, że linia kolejowa przez cały czas inwestycji pozostanie drożna, dlatego prace realizowane będą etapowo. Fazowanie musi być zaplanowane ze szczególną precyzją – ma wpływ na rozkłady jazdy, które zgodnie z przepisami muszą być ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem. Kolejnym kluczowym wyzwaniem projektu jest uwzględnienie szkód górniczych i zabezpieczenie się przed ich ewentualnymi skutkami.  Odcinek - LOT D  ze względu na  przebieg poza terenami mocno zurbanizowanymi i poza obszarami szkód górniczych jest raczej projektem standardowym.

  • READ MORE

    Inwestycja zarówno dotycząca LOT i jak i LOT D ma charakter wielobranżowy i obejmuje m.in. tory, trakcję, system sterowania ruchem kolejowym (SRK), obiekty inżynieryjne oraz pozostałą infrastrukturę towarzyszącą (m.in. budynki, nastawnie, odwodnienie). Naszym zadaniem jest opracowanie dokumentacji projektowej na bazie studium wykonalności, dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót, pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzupełnienie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzi opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego. Jeśli chodzi o Projekt Wykonawczy to jest on uszczegółowieniem wszystkich branż Projektu Budowlanego oprócz srk i telekomunikacji. Projekt ma charakter przyszłościowy – jest kompatybilny z planowanymi przez PKP PLK SA na następne lata inwestycjami kolejowymi oraz planami takimi jak Centralny Port Komunikacyjny czy koleje dużych prędkości.

The impact

Projekt będzie miał kluczowy wpływ na transport w każdym wymiarze – regionalnym, ogólnopolskim i europejskim. Z nowej infrastruktury korzystać będą wszyscy przewoźnicy – od zapewniających ruch lokalny i regionalny, przez międzynarodowy ruch pasażerski i towarowy. Projekt uwzględnia potrzeby zróżnicowanych przewoźników i dba o ich rozwój, wpisując się w plany PLK – uwzględniając obszary, na których powstaną liczne bocznice i stacje obsługi pociągów.

  • READ MORE

    Kolej pełni na Śląsku szczególnie ważną funkcję i jest często podstawowym środkiem transportu dla mieszkańców ze względu na dużą koncentrację miast. Po zakończeniu realizacji projektu (oraz kolejnych planowanych faz prac) zwiększy się bezpieczeństwo i punktualność pociągów. Inwestycja pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić czas potrzebny na transport, a nowa infrastruktura podniesie komfort korzystania z kolei. Wszystkie te elementy poprawią wizerunek transportu kolejowego w regionie i będą sprzyjały jego dalszej popularyzacji.


Used capabilities

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności