You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Zmniejszenie o 110 000 ton

rocznej emisji CO2

30 ha

placówek magazynowych i dystrybucyjnych

150 mln USD

funduszy od Clean Energy Finance Corporation

Aktualnie przeglądane

Wyzwanie

Składniki infrastruktury są krytycznym elementem dla funkcjonowania współczesnych społeczności. Bez nich nie moglibyśmy korzystać z zalet usług transportu towarowego i osobowego oraz dostaw energii. Problem polega na tym, że budowa i obsługa tych składników wiąże się ze znaczną emisją dwutlenku węgla.

 • Więcej informacji

  Qube Holdings, australijska firma zajmująca się logistyką i transportem towarowym, zauważyła, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez składniki infrastruktury jest trudne, ale możliwe do osiągnięcia. Do realizacji projektu Moorebank Logistics Park (MLP), planu rozwoju infrastruktury zaprojektowanego w celu zrewolucjonizowania obsługi i transportu towarów, Qube nawiązała współpracę z firmą Arcadis. Ich celem było opracowanie holistycznego podejścia do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w ramach prac związanych z budową i obsługą projektu.

Rozwiązanie

Projekt MLP zajmujący łącznie powierzchnię wielkości centralnej dzielnicy biznesowej w Sydney obejmował zaprojektowanie i rozwój obiektów magazynowych i dystrybucyjnych o powierzchni 30 ha oraz rozbudowę około 1,5 km ulicy Moorebank Avenue. Klient chciał lepiej zrozumieć czynniki środowiskowe, jakie niesie za sobą budowa terminalu intermodalnego, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić strategiczną ocenę środowiskową oraz planowanie. Pierwotny zakres naszych działań rozszerzył się o wdrożenie szerszych rozwiązań ekologicznych, szczegółowe projektowanie, modelowanie ruchu oraz sytuacji powodziowych, aż w końcu objęliśmy rolę inżyniera kontraktu.

 • WIĘCEJ INFORMACJI

  Nasz zespół pomógł także klientom ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w ramach budowania i obsługi projektu MLP dzięki obliczeniu poziomu emisji pochodzących z wykorzystania prądu elektrycznego i paliw. Następnie opracowaliśmy rozwiązania takie jak wymiana wózków widłowych z silnikiem Diesla na wózki elektryczne zasilane energią z farmy słonecznej o mocy 60 MW zamontowanej na dachu. Przełożyło się to ograniczenie zużycia energii elektrycznej i paliw.


  Informowanie o złożonych wymaganiach inżynieryjnych i konstrukcyjnych także stanowiło wyzwanie podczas realizacji projektu. Aby rozwiązać ten problem, nasz zespół stworzył internetowy portal GIS, który pełnił rolę magazynu informacji o projekcie i zawierał materiały poklatkowe 3D ilustrujące budowę projektu. Dzięki temu biorące w nim udział organizacje mogły przeglądać kluczowe etapy rozwoju, korzystając z przeglądarki internetowej, zestawu do wirtualnej rzeczywistości lub iPada.

Wpływ

Za sprawą kompleksowego planu redukcji emisji firma Qube udowodniła, że możliwe jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez składniki infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu ich użyteczności. Firmie udało się także uzyskać od Clean Energy Finance Corporation 150 mln USD na wdrożenie środków związanych ze zrównoważonym rozwojem do 2030 r., gdy projekt MLP osiągnie pełnię swoich możliwości.

 • Więcej informacji

  Projekt jest ważnym kamieniem milowym w historii działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Australii. Oprócz wprowadzania ekologicznych rozwiązań do magazynów projekt MLP ma na celu zmianę sposobu transportu towarów poprzez wyeliminowanie konieczności korzystania z samochodów ciężarowych oraz przejście na sieć kolejową. Przewiduje się, że zmiana ta zmniejszy roczną emisję dwutlenku węgla pochodzącą z transportu aż o 110 000 ton oraz doprowadzi do ograniczenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drogach.


  Korzyści nie sprowadzają się jednak tylko do poprawy kondycji klimatu. Pionierskie podejście firmy Arcadis w dziedzinie inżynierii i innowacji cyfrowej spowodowało ustanowienie nowych standardów w branży, a w przyszłości może stać się zestawem najlepszych praktyk w zakresie planowania projektów.


Wykorzystane możliwości

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska cyfrowego

CZYTAJ WIĘCEJ

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności