You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

8 MW

mocy dostarczanej przez mikrosieć w Daintree

4 mln litrów

nie będzie już konieczne spalanie oleju napędowego, aby zapewnić Daintree energię elektryczną.

Aktualnie przeglądane

Wyzwanie

Region Daintree położony na dalekiej północy stanu Queensland jest znany na całym świecie z objętego ochroną i wpisanego na listę światowego dziedzictwa lasu deszczowego oraz unikatowych ekosystemów. Region ten jest niestety odcięty od sieci energetycznej Queensland, co powoduje nadmierne uzależnienie od oleju napędowego jako głównego źródła energii. Co roku zużywa się tu ponad 4 mln litrów oleju napędowego, a emisje uwalniane do środowiska przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia ludzi i niszczenia niegdyś dziewiczej przyrody, w otoczeniu której żyją.

Lokalna społeczność i przedsiębiorcy muszą zmagać się z problemami takimi jak nieskuteczne panele słoneczne czy ciągłe awarie zasilania. Zmorą tamtejszej turystyki jest również konieczność pozyskiwania energii za pomocą agregatów prądotwórczych z silnikiem diesla, brak szybkiej sieci szerokopasmowej oraz niska dostępność klimatyzowanych pomieszczeń mieszkalnych.

Rozwiązanie

Firma Arcadis nawiązała współpracę z Volt Advisory w celu opracowania projektów elektrycznych i budowlanych, aby w regionie Daintree wdrożyć mikrosieć z energią pochodzącą w 100% z OZE, która zapewni konsumentom i regionalnym przedsiębiorcom turystycznym korzyści wynikające z odnawialnych, niskoemisyjnych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej.

Specjalistyczna wiedza w zakresie inżynierii i projektowania Zespołu ds. Energii i Zasobów firmy Arcadis w Brisbane pomogła sprostać złożoności i wyzwaniom związanym z integracją wielu technologii wytwarzania energii słonecznej i magazynowania wodoru. Członkowie zespołu wykorzystają swoją specjalistyczną wiedzę do realizacji wysoce zaawansowanych projektów na potrzeby sieci podziemnej, dzięki czemu nie będzie konieczne stosowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych, które oddziałują na środowisko naturalne tego regionu.

Zapewnienie stabilnej energii pochodzącej w 100% z OZE stanowi wyzwanie ze względu na przerwy w dostawach energii słonecznej i powolną reakcję ogniw wodorowych w przypadku zakłóceń w zasilaniu.

Zespół Arcadis proponuje połączenie energii słonecznej, bateryjnego magazynu energii oraz wodoru. Pozwoliliśmy na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej bez przerw w dostawach prądu poprzez planowanie wytwarzania energii w celu ograniczenia zakłóceń oraz współpracę ze specjalistami ds. instalacji kablowych w celu połączenia wszystkich dostępnych zasobów o minimalnym wpływie na środowisko.

Projekt obejmie również sieć światłowodową, która zapewni regionowi szybką i niezawodną szerokopasmową przepustowość Internetu dzięki integracji z podziemną siecią kablową mikrosieci.

Wpływ

Mikrosieć elektroenergetyczna w Daintree to transformacyjny, wysoce zaawansowany projekt przeznaczony dla australijskiego sektora energii odnawialnej i regionalnych społeczności Australii, a także duży krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Co najważniejsze, mikrosieć zapewni środowisku naturalnemu ochronę przed dotychczasowymi zagrożeniami związanymi ze zużywaniem 4 mln litrów oleju napędowego rocznie do wytwarzania energii elektrycznej.

Mikrosieć będzie generować do 8 MW mocy dla ponad 300 gospodarstw domowych i wielu obiektów noclegowych dla turystów, osiągając poziom 9,6 GWh rocznie.

Projekt będzie wspierać przemysł mieszkaniowy, biznesowy i turystyczny w zakresie wykorzystania energii z niezawodnej sieci energii odnawialnej i zapewni szybki, stabilny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Projekt będzie idealnym przykładem niezwykle udanego podejścia do zrównoważonego wytwarzania i magazynowania energii.


Wykorzystane możliwości

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności