You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Środowisko, w którym żyjemy, nieustannie ewoluuje. Spowodowane jest to zmianami gospodarczymi, społecznymi lub środowiskowymi. Infrastruktura, którą projektujemy i budujemy, musi to wspierać. To jest mobilność przyszłości.

Aby przygotować mobilność na przyszłość i zbudować odporne sieci transportu, musimy wziąć pod uwagę trzy aspekty: rozwiązania powinny być w stanie przetrwać próbę czasu, powinny być w stanie wytrzymać cyberataki, przerwy w dostawie prądu lub duże wydarzenia sportowe i powinny być w stanie poradzić sobie ze zmieniającym się środowiskiem.

 • RPRZECZYTAJ WIĘCEJ O ASPEKTACH MOBILNOŚCI PRZYSZŁOŚCI

  W naszej najnowszej prognozie dla branży transportowej oceniamy trzy kluczowe obszary, które musimy wziąć pod uwagę przy projektowaniu, budowaniu i utrzymywaniu infrastruktury i zasobów związanych z mobilnością.


  Mobilność, która wytrzymuje próbę czasu

  Temat ten dotyczy podejścia do projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury i zasobów. W różnych sektorach - kolej, drogi, autostrady i lotniska - musimy określić, czy powinniśmy wymienić, czy odnowić aktywa. Podczas tego procesu bierzemy pod uwagę zrównoważony rozwój i sposób, w jaki organizacje są odporne na zdarzenia wynikające z klimatu lub zjawisk naturalnych, zmian społecznych i gospodarczych.


  Odporność na sytuacje awaryjne

  Wiele powiedziano o COVID-19 i o tym, jak zakłócił on usługi i wpłynął na zachowania użytkowników podczas podróży. Istnieje jednak wiele zdarzeń, które mogą wystąpić i zakłócić operacje mobilności, które musimy wziąć pod uwagę. Mogą to być cyberataki, przerwy w dostawie prądu, ważne wydarzenia sportowe, takie jak igrzyska olimpijskie, wojna, inflacja lub recesja. W ramach tego filaru badamy, jak planować inwestycje w infrastrukturę i aktywa, które zapewnią elastyczność biznesową i umożliwią ciągły sukces operacyjny.


  Mobilność, która radzi sobie ze zmianami środowiskowymi

  W niektórych częściach świata występuje zwiększone ryzyko klęsk żywiołowych. Jednak ekstremalne zjawiska pogodowe związane z temperaturą i opadami stają się regularnym zjawiskiem, a ich skutki są nieprzewidywalne. Czy wymieniamy, czy remontujemy, czy tworzymy nową infrastrukturę, to zmiany środowiskowe powinny być dla nas priorytetem.

Nasz Zespół

Porozmawiaj z ekspertem/ekspertką

Dowiedz się, jak nasi eksperci z dziedziny mobilności mogą pomóc Twojej organizacji.

Mobilność, która wytrzymuje próbę czasu

Omawiany temat dotyczy podejścia do projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury oraz zasobów. W różnych sektorach, takich jak kolej, drogi, autostrady i lotniska, konieczne jest dokonanie decyzji dotyczących wymiany lub odnowienia aktywów. Podczas tego procesu istotnym aspektem jest uwzględnienie zrównoważonego rozwoju oraz odporności organizacji na zdarzenia wynikające z klimatycznych lub naturalnych zjawisk, a także zmian społecznych i gospodarczych.

Image

Mobilność i infrastruktura przyszłości dla odpornych i niezakłóconych operacji w biznesie

Badanie zagrożeń dla sieci mobilności.


Image

Adaptowalna mobilność jest kluczowa dla tranzytu w przyszłości

Jak innowacyjne rozwiązania transportowe wpływają na projekty infrastrukturalne?


Image

Zagrożenia dla ciągłości działania kolei

Badanie wpływu inflacji i ekstremalnych warunków klimatycznych na sieć kolejową.


Porozmawiaj z ekspertem/ekspertką

Nasi eksperci ds. mobilności mają globalne doświadczenie w tworzeniu odpornych rozwiązań mobilnych. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje wyzwanie projektowe i wymienić się spostrzeżeniami.

Nasz Zespół

Aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. globalnych rozwiązań mobilnych.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności