You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

CZE 12, 2024

“Miasta mają zaledwie 2000 dni na osiągnięcie kluczowych celów zrównoważonego rozwoju”, ostrzega Arcadis w najnowszym raporcie.

  • Indeks Zrównoważonych Miast 2024 przedstawia dysproporcje w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, podczas gdy miasta ścigają się aby osiągnąć jak najlepszy współczynnik (SDGs) Sustainable Development Goals na 2030 rok
  • Amsterdam zajmuje pierwsze miejsce jako najbardziej zrównoważone miasto dzięki silnym wynikom ekonomicznym, równowadze społecznej oraz inwestycjom w odnawialne źródła energii, podczas gdy miasta USA nadal pozostają w tyle.
  • Utrzymanie obecnej trajektorii staje się teraz kluczowe w miarę zbizania się terminu ( SDG), przy jednoczesnych możliwościach dla nawet najwyżej sklasyfikowanych miast do przyspieszenia realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

12 czerwiec 2024 – Wiodąca globalna organizacja projektowa i doradcza Arcadis, wystosowała apel do miast na całym świecie. Publikacja najnowszego Raportu Zrównoważonych Miast 2024 ujawnia potrzebę przyspieszonego działania w walce ze zmianami klimatycznymi oraz innymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju wśród miast.

Publikacja raportu Arcadis następuje na około 2000 dni przed terminem osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), wyznaczonych na rok 2030. Najnowszy raport ujawnia znaczące różnice pomiędzy wiodącymi miastami w zakresie zrównoważonego rozwoju, takimi jak znajdujący się na pierwszym miejscu, Amsterdam, Kopenhaga- 3 miejsce, Monachium- 5 miejsce, a miastami pozostającymi w tyle, zwłaszcza amerykańskie metropolie, takie jak: Nowy Jork- 48 miejsce i Boston- 56 miejsce oraz azjatyckimi jak Tajpej- 62 miejsce.

Indeks Zrównoważonych Miast Arcadis (SCI) klasyfikuje 100 globalnych miast na podstawie trzech filarów: Planeta, Ludzie, Zyski. Stanowiący szóstą edycję od momentu powstania w 2015 roku, raport obejmuje 67 wskaźników, aby podkreślić stale zmieniające się postrzeganie zrównoważonego rozwoju miejskiego. Kluczowe dane obejmują poziom zanieczyszczenia powietrza , zarządzanie odpadami oraz inwestycje w infrastrukturę niskoemisyjną w tym energie odnawialną i zrównoważony transport. Dodatkowo ocenie podlegają wskaźniki takie jak wyniki gospodarcze, równość społeczna oraz odporność na klęski żywiołowe.

W tym roku Arcadis po raz pierwszy wprowadziło do indeksu czwarty filar “Postęp”. Filar ten mierzy zmiany zachodzące w czasie, aby zilustrować wpływ działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, realizowanych w ciągu ostatniej dekady. Analizowany w kontekście pozostałych filarów, dostarcza on wnikliwego wglądu w przyszłą trajektorię miasta, akcentując jednocześnie kluczowe znaczenie nieustającej ewolucji w ramach dążenia do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Europejskie miasta dominują w czołówce SCI. Zauważalne jest, że wszystkie cztery niemieckie miasta uwzględnione w indeksie- Frankfurt, Monachium, Hamburg i Berlin zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce, wspierane osiągnięciami w zakresie sanitacji wody i gospodarki odpadami oraz niskimi emisjami gazów cieplarnianych.

Wysokie wyniki w filarze “Planeta” są powiązane z ogólnym sukcesem, co potwierdza fakt, że dziewięć z dziesięciu czołowych miast pod względem tego filaru zajmują również miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu generalnego. Filar “Planeta” obejmuje metryki jakie jak zrównoważone systemy energetyczne i niskoemisyjny transport, co sugeruje, że są to kluczowe narzędzia w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miast. Miasta dążące do wprowadzania zmian powinny skupić się na tych aspektach.

Tegoroczny indeks również podkreśla, że wysoka wydajność w metryce “Zysk” nie musi odbywać się kosztem zrównoważoności środowiskowej. Raport podkreśla, ze prosperująca gospodarka powinna wspierać inwestycje w infrastrukturę, alternatywne źródła energii, inicjatywy ekologiczne oraz program społeczne. Amsterdam jako najbardziej zrównoważone miasto w 2024 roku, zajmuje najwyższe miejsce w filarze “Zysk”, gdzie wyróżnia się dochodami i standardami życia, zatrudnieniem oraz infrastruktura transportową.

W filarze “Zysk” dominują miasta Ameryki Północnej. San Francisco, Dallas, Chicago, Houston, Nowy Jork i Seattle zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce dzięki łatwości prowadzenia biznesu, PKB per capita oraz wskaźnikom zatrudnienia. Jednak pomimo silnego sukcesu biznesowego tych miast, ich generalne rankingi pokazują, że poziomy wynagrodzeń i standardy życia nie nadążają za wzrostem gospodarczym. Aby awansować wyżej, kluczowe będą strategie rozwoju inkluzywnego. Raport jasno wskazuje, że miasta północnoamerykańskie i europejskie muszą się wzajemnie inspirować, aby nadal osiągać zrównoważony postęp we wszystkich filarach.

W ciągu ostatniej dekady wiele europejskich miast dokonało znaczących postępów, pomimo tego, że już na starcie były wysoko zrównoważone. Pomogło im to umocnić pozycję na szczycie Indeksu Zrównoważonych Miast. Amsterdam, Rotterdam, Warszawa, Kopenhaga, Frankfurt, Monachium, Hamburg I Berlin utrzymały dynamikę, dzięki czemu znajdują się w czołowej trzeciej części filara “Postęp” oraz całego indeksu. W przypadku Amsterdamu szczególnie duży wpływ miało zaangażowanie w produkcję energii odnawialnej, a także czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak uczestnictwo kobiet w rynku pracy i system opieki zdrowotnej.

Tymczasem pomimo, że zajmują niskie pozycje w ogólnych rankingach, dominacja azjatyckich miast takich jak Dżakarta, Wuhan I Szanghaj w filarze “Postęp”, pokazuje, że w miastach z ograniczoną wcześniejszą infrastrukturą zrównoważoną lub praktykami, wczesne kroki w kierunku zrównoważonej urbanizacji mogą mieć ogromny wpływ na generowanie dalszej dynamiki rozwoju.

John Batten, Dyrektor ds. Globalnych Miast, powiedział:

“Miasta odgrywają kluczową rolę w promowaniu agendy zrównoważonego rozwoju. Jednak nasza ocena postępu pokazuje, że trzeba zrobić znacznie więcej, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Podczas pozostałych 2000 dni, wyzwanie polega na ciągłym poszerzaniu granic innowacji. Czy to poprzez zwiększanie skali inicjatyw w zakresie energii odnawialnej, integrację klimatyczną w planowaniu infrastruktury, poprawę mobilności przez inteligentne zarządzanie ruchem, czy wspieranie modernizacji istniejących budynków poprzez planowanie i inwestycje, zawsze znajdą się obszary wymagające poprawy. W miarę zbliżania się do 2030 roku, miasta muszą identyfikować obszary wymagające dalszego rozwoju oraz wzmacniać współpracę, aby z coraz większą determinacją mierzyć się z wyzwaniami”

Aby uzyskać więcej informacji, pełny raport można pobrać tutaj.

Małgorzata Chmielewska

Connect with Małgorzata Chmielewska for more information & questions.

Małgorzata Chmielewska, Marketing and Communications Specialist

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności