• Wie we zijn

Onze strategie – Werken aan een duurzame toekomst

Megatrends vormen onze samenleving en veranderen ons zakelijke landschap

Onze huidige samenleving heeft te maken met een aantal belangrijke megatrends:

De zakelijke omgeving van Arcadis verandert in rap tempo. Klantprofielen wijzigen, activiteiten verschuiven snel naar digitaal, binnen de sector vindt een consolidatieslag plaats en er is een tekort aan gekwalificeerde mensen.

Kansen

Zowel deze megatrends als het nieuwe zakelijke landschap creëert kansen voor de maatschappij, onze klanten en stakeholders, en voor Arcadis zelf. Kansen bevinden zich bijvoorbeeld in de co-creatie van duurzame en veerkrachtige steden, slimme infrastructuuroplossingen en de ontwikkeling van toekomstbestendige industrieën.

Onze strategie

‘Creating a Sustainable Future’ is de strategie van Arcadis voor 2018-2020. Deze berust op drie pijlers die zijn gebaseerd op de genoemde megatrends. Met deze strategie positioneert Arcadis zich als de Design & Consultancy organisatie voor duurzame en veerkrachtige steden, slimme infrastructuur en toekomstbestendige industrieën. 

 

 

Mensen en cultuur

Mensen staan bij ons centraal. Wij weten ze aan ons te binden via onze projecten en onze duurzaam positieve invloed op de maatschappij. We creëren een omgeving waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen en investeren in werknemers van de toekomst. We doen geen concessies aan onze kernwaarden en maken onze duurzaamheidsambities voor waardecreatie en een betere kwaliteit van leven volledig waar.

 

 

Innovatie en groei

Wij willen uitblinken in geïntegreerde en duurzame oplossingen voor de klant en een voortrekkersrol vervullen bij digitale ontwikkelingen in onze sector. Wij leveren onze klanten advies en duurzame oplossingen voor hun meest complexe vraagstukken. Digitale innovatie heeft een spilfunctie in ons aanbod en stelt ons in staat een sneller en beter resultaat voor de klant te bereiken. Van het opschalen van bestaande technologieën zoals BIM tot de uitrol van nieuwe innovatieve oplossingen in co-creatie met de klant. 
Arcadis combineert de kracht van lokale kennis met een wereldwijd bereik. De koppeling van een sterke klantrelatie en lokale marktkennis aan eensterk wereldwijd netwerk levert onze klanten nieuwe inzichten op. Dit combineren we met kennis over markt, assets en automatisering.

 

 

Focus en performance

Arcadis gaat zich richten op inspanningen en resources waarin we toonaangevend zijn en die het verschil maken voor de klant, zowel op lokaal als mondiaal niveau.Een gerichtere, consistentere en verbeterde klantselectie en projectuitvoering moeten leiden tot excellente resultaten voor klant en project.
Flexibele, betekenisvolle en concurrerende modellen stellen ons in staat het proces voor alle actoren binnen de gehele waardeketen te optimaliseren. Onze Global Excellence Centers maken gebruik van elkaars expertise, zodat we opereren als één team en meer waarde creëren voor onze klanten.Meer informatie

Meer informatie vind u op de investeerderspagina op onze webesite.


Vragen?

Gert Kroon

Algemeen Directeur +31 (0)88 4261 261 Stel mij een vraag

Gert Kroon

Algemeen Directeur +31 (0)88 4261 261 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.