• Wie we zijn

Onze strategie

Wij willen wereldwijd toonaangevend zijn als ontwerper en consultant voor opdrachtgevers en hun natuurlijke en gebouwde omgeving. Om dat doel te bereiken hanteren we een strategische cyclus van steeds drie jaar. Onze huidige strategie rust op drie pijlers, Sustainable growth │ Performance │ Collaboration (Duurzame groei │ Prestatie │ Samenwerking).


Duurzame groei

Dit gaat over de groeiende vraag van opdrachtgevers naar duurzamere oplossingen – maar ook op de duurzame ontwikkeling van onze eigen onderneming via autonome groei. De drie hoofdaspecten binnen deze pijler zijn uitbreiding van kernactiviteiten, geconcentreerde groei, fusies en overnames. 

• Uitbreiding van kernactiviteiten: in al onze regio's door de nadruk te leggen op belangrijke opdrachtgevers op lokaal, nationaal en globaal niveau en door bestaande sterke relaties uit te bouwen.
• Geconcentreerde groei: versnellen van autonome groei via zeven prioriteiten: drie eindmarkten (opkomende markten, grootstedelijke opdrachtgevers en natuurlijke hulpbronnen) en vier waardeproposities (milieu en water voor industrie, programmabeheer, bedrijfsadvisering en ontwerp).
• Fusies en overnames: de financiële criteria voor overnames blijven ongewijzigd. Kandidaten zijn strategisch aanvullende bedrijven die onze leidende positie versterken en bijdragen aan ons gedifferentieerde aanbod zodat we onze opdrachtgevers nog beter van dienst kunnen zijn.

Prestatie
Onze ambitie is gezien te worden als toonaangevend in alles wat we doen en een cultuur te koesteren waarin we ons voortdurend verbeteren. Prestatie heeft met veel aspecten van ons werk te maken. Met de manier waarop we de relatie aangaan met onze opdrachtgevers en hoe we die onderhouden. Met de manier waarop we inzichten verwerven en onderhouden in marktsectoren. En met het onderzoek dat we doen om een gedifferentieerde en concurrerende voorsprong te houden.

Samenwerking
Door samen te werken maken we maximaal gebruik van onze vaardigheden en mondiale aanwezigheid. Zo kunnen we het beste van Arcadis ten dienst stellen van onze lokale, nationale en globale opdrachtgevers waar dan ook ter wereld.


Vragen?

Gert Kroon

Algemeen Directeur +31 (0)88 4261 261 Stel mij een vraag

Gert Kroon

Algemeen Directeur +31 (0)88 4261 261 Stel mij een vraag