• Bedrijfsvoering

Health & Safety

De gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze mensen en stakeholders staan centraal in alles wat we doen. In onze Algemene Bedrijfsprincipes is vastgelegd dat we een gezonde en veilige werkomgeving willen creëren voor al onze medewerkers. Onze visie en beleid op Health & Safety (H&S) is gebaseerd op een proactieve benadering van risico en gedrag. Met als doel om niets en niemand schade te berokkenen. Op deze manier is H&S volledig geïntegreerd in onze cultuur, onze kernwaarden en de manier waarop we zakendoen.

Health & Safety in onze genen
Ons H&S beleid richt zich op de proactieve signalering van gevaar, de beoordeling van risico's en het bepalen van beheersmaatregelen om ongevallen te voorkomen. De procedures met betrekking tot H&S zijn voor zover mogelijk gestandaardiseerd. Daarbij is rekening gehouden met de verschillen in klantverwachtingen en voorschriften. Ervaringen en best practices worden wereldwijd gedeeld. Het systeem stelt onze mensen in staat hun werk zo uit te voeren dat zijzelf en anderen beschermd worden. Het geeft hen handvatten om altijd gezond en veilig te handelen. Zowel op het werk als daarbuiten. 

TRACK  to 0
Wij streven er voortdurend naar letsel en ongevallen te voorkomen. Daarom hebben we in iedere taak TRACK geïntegreerd. Ons motto wereldwijd is TRACK to 0. Oftewel, nul ongevallen. 
 Think through the task: Overdenk de taak
Recognize the hazards: Herken de gevaren
Assess the risks: Beoordeel de risico’s
Control the hazards: Beheers de gevaren
Keep health & safety first in all things: Kies altijd eerst voor gezond & veilig
TRACK: A Real Commitment; A Daily Issue: Safety


Gezond, fit en vitaal
Om persoonlijk en zakelijk goed te kunnen functioneren is gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning belangrijk. Onze medewerkers zijn het belangrijkste wat we hebben. Met het gezond, fit en vitaal-programma stimuleren we onze medewerkers om te sporten, gezond te eten en te ontspannen. 

Verwachtingen overtreffen
H&S is integraal onderdeel van de oplossingen die we leveren aan onze klanten. Wij willen een veilige omgeving bieden aan onze medewerkers, klanten en stakeholders en de verwachtingen op het gebied van H&S overtreffen. Meer informatie over onze H&S prestaties vindt u in ons jaarverslag.Vragen?

Marije Fokkinga

QHSE-manager +31 (0)6 2706 2125 Stel mij een vraag

Marije Fokkinga

QHSE-manager +31 (0)6 2706 2125 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.