• Bedrijfsvoering

De algemene bedrijfsprincipes van Arcadis

De Algemene Bedrijfsprincipes van Arcadis geven richting aan onze handelingen en besluiten overal ter wereld.

Integriteit als kernwaarde
Wij willen onze bedrijfsactiviteiten eerlijk en transparant uitoefenen. Integriteit bepaalt de manier waarop we zaken doen en omgaan met onze mensen. 

Respect voor lokale wetgeving en cultuur
Wij houden ons aan de nationale wetgeving en respecteren de cultuur van het land waarin we actief zijn. Wij onderschrijven de principes van vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie en voldoen aan wet- en regelgeving. Wij bevorderen, verdedigen en ondersteunen ons legitieme zakelijke belang, waarbij we rekening houden met wetgeving en maatschappelijk belang. 

Waarde voor klanten
Wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten en streven ernaar ons werk zo uit te voeren dat de belangen van maatschappij, onze eigen mensen of stakeholders niet worden geschaad. Wij leveren diensten onder voorwaarden die ons onafhankelijke professionele oordeel niet in de weg staan en willen maximale waarde voor onze klanten creëren. Wij streven ernaar onze dienstverlening voortdurend te verbeteren door te investeren in onze kennisbank en onze mensen verder op te leiden. We zijn transparant naar klanten als het gaat om tegenstrijdige belangen die zich voor kunnen doen in de uitvoering van ons werk. 

Goed werkgeverschap
Wij zien onze mensen als het meest waardevol voor ons bedrijf. Wij stimuleren hen betrokken te zijn en ondersteunen hun persoonlijke ontwikkeling met uitgebreid beleid en talloze initiatieven. Alle Arcadis-collega’s hebben gelijke kansen op persoonlijke erkenning, doorstroom, loopbaanontwikkeling en vergoeding, ongeacht hun achtergrond of overtuiging. Dit beleid is ook van toepassing bij werving. Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie. Al onze vestigingen over de hele wereld dienen de fundamentele mensenrechten te respecteren.

Arcadis zet zich in voor de principes van goed ondernemingsbestuur: integriteit, transparantie, verantwoording en goed toezicht. Wij voldoen al aan de Nederlandse Corporate Governance Code sinds deze in 2003 in werking is getreden. Op dit moment wijken we slechts van één bepaling af. Naleving van de principes en best practices van deze code, inclusief een toelichting op de afwijkingen daarvan, werd uitgebreid besproken en vervolgens aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2004.
Vanaf die datum zijn geen belangrijke wijzigingen aangebracht in de corporate governance structuur. In december 2008 presenteerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de Commissie Frijns) een geactualiseerde Corporate Governance Code. Deze trad op 1 januari 2009  in werking (de “code”). Het Jaarverslag 2009 van Arcadis gaf een overzicht van de ondernomen acties om aan de geactualiseerde code te voldoen. Naleving van de code stond op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2010. 
Na bespreking stemden de aandeelhouders in met de wijze waarop Arcadis vorm had gegeven aan naleving van de code. Alle toekomstige wijzigingen in de corporate governance structuur van de onderneming en in de naleving van de code worden ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders. Meer informatie over de code en de wijze waarop Arcadis deze toepast in specifieke situaties kunt u vinden op de beleggerspagina.Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.