Wie we zijn

Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking. Onze wereld wordt steeds complexer. De ruimte in steden moet optimaal worden benut en onontgonnen land moet bewoonbaar worden gemaakt. Juist op deze terreinen creëren wij buitengewone en duurzame oplossingen. Onze mensen werken gezamenlijk aan het creëren van meerwaarde door gebouwde en natuurlijke elementen naadloos in te passen in hun omgeving. Van winkelcentra in Shanghai tot een nieuwe metro in Doha en het terugdringen van luchtvervuiling in Los Angeles. Arcadis. Improving quality of life.


Onze strategie

Werken aan een duurzame toekomst

Megatrends vormen onze samenleving en veranderen ons zakelijke landschap.
‘Creating a Sustainable Future’ is de strategie van Arcadis voor 2018-2020. Deze berust op drie pijlers die zijn gebaseerd op de genoemde megatrends. Met deze strategie positioneert Arcadis zich als de Design & Consultancy organisatie voor duurzame en veerkrachtige steden, slimme infrastructuur en toekomstbestendige industrieën. Onze strategie
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.