• Services: Architectuur, Landschapsarchitectuur, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • Sectoren: Power

Zonnepark Zuidwending past optimaal in landschap

Veendam - In Groningen zijn EnergyStock B.V. en Gasunie New Energy een pilot gestart met een waterstofinstallatie. De installatie splitst water in waterstof en zuurstof door elektrolyse via zonne-energie en groene stroom uit het net. De waterstof kan in de toekomst mogelijk dienst doen als duurzame energiebron in de ondergrondse gasopslag van de huidige aardgasbuffer. Door een uitgekiend ontwerp past Zonnepark Zuidwending optimaal in het landschap en de omgeving.

1 MW

Megawatt duurzame stroom

Hystock: pilot voor productie en opslag groene waterstof

Waterstof speelt een grote rol in de energietransitie en CO2-reductie. De grootschalige productie hiervan is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Waterstof kan gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar in grote hoeveelheden getransporteerd en opgeslagen worden en speelt een grote rol als schone energiedrager voor de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Het omzetten van stroom naar waterstof is een manier om verwachte overschotten in duurzame stroom in de toekomst op de vangen.

HyStock

EnergyStock B.V. en Gasunie New Energy doen met de eerste waterstofinstallatie Hystock in Nederland ervaring op met het omzetten van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. De zonnepanelen op het terrein wekken een groot deel van deze groene stroom op. De installatie levert 1 Megawatt (MW) op. Het doel is om in de nabije toekomst de waterstof grootschalig en economisch rendabel op te slaan in ondergrondse gasopslag van EnergyStock en te gebruiken als duurzame energiebron, ook op momenten dat zonne- en windenergie niet voorradig zijn.

Duurzame energie inpassen in het landschap

Het zonnepark is optimaal ingepast in de omgeving en komt niet nadrukkelijk naar voren. De zonnepanelen staan op aarden wallen rondom de installatie . Het ontwerp met de aarden wallen voegt een nieuwe vorm toe aan duurzame energieopwekking.

Om zonnepark Zuidwending mogelijk te maken, heeft Arcadis het Landschapsplan en de Ruimtelijke Onderbouwing voor de Omgevingsvergunning verzorgd en de businesscase opgesteld. Door alle stakeholders in het proces te betrekken, is een oplossing gevonden die rekening houdt met alle technische eisen én met de landschappelijke structuur. Arcadis heeft tevens het financiële model van het zonnepark uitgewerkt waarmee de subsidie is aangevraagd vanuit het programma Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Groene waterstof

De installatie past elektrolyse toe voor de productie van groene waterstof. Met elektrische stroom zet de installatie water om in waterstof en zuurstof. Omdat hier elektriciteit van duurzame bronnen voor wordt gebruikt, levert dat groene waterstof op. De zonnepanelen op het terrein zelf wekken deze hiervoor groene stroom op. Ook wordt duurzame energie via het elektriciteitsnet gebruikt voor de omzetting in waterstof.

Meer informatie

Bekijk voor meer info de website van aardbuffer Zuidwending.

Resultaten

1 MW

Megawatt duurzame stroom

Vragen over dit project

Nick Ooms

Manager Energietransitie +31 (0)6 2131 3056 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.