• Sectoren: Provincies

Waterstoftrein in Fryslân en Groningen

Regionale spoorlijnen in Noord-Nederland - Fryslân en Groningen willen het treinverkeer duurzamer maken. Recent heeft de provincie Groningen een pilot met een waterstoftrein uitgevoerd. Voordat de pilot is uitgevoerd, zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar verschillende energiebronnen om alternatieven te vinden voor het huidige energieverbruik van treinen.

0%

CO2 uitstoot

Haalbaarheidsstudie voor alternatieve treinbrandstof

Op de spoorlijnen in Groningen en Fryslân rijden nu nog dieseltreinstellen. De provincies willen het spoorvervoer uitstootvrij maken en daarvoor is waterstof een alternatief. Treinen die rijden op waterstof stoten geen CO2 uit en zijn stiller.

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd in de provincies Fryslân en Groningen waarbij alternatieve brandstoffen voor de treinen zijn bekeken zoals batterijen, biodiesel en waterstof. De huidige energiebehoefte is berekend door het in kaart brengen van de totale treinbewegingen, zoals het aantal treinen die rijden, wanneer ze rijden en hoe lang ze stil staan. Daarna zijn de verschillende energieprofielen voor de treinen tegen elkaar afgewogen, zoals enkel batterijen, een (gedeeltelijke) bovenleiding in combinatie met batterijen, biodiesel, methanol, en batterijen in combinatie met waterstof. Ook de opslagcapaciteit en productie van waterstof door middel van windmolens is onderzocht.

 Voor de studie is samengewerkt met Ricardo Rail. Zij kregen eenzelfde vraag voor de batterijtrein met oplaadmogelijkheden onderweg. Samen hebben we aan een model gewerkt waarin de trein en het energieverbruik zijn opgenomen.

Er is zowel op netwerkniveau als op lijnniveau bekeken welke mogelijke alternatieven de beide provincies kunnen toepassen. Beide provincies willen hier in de komende jaren ook stappen in de praktijk mee zetten.Een waterstoftrein bespaart voor Groningen en Fryslân miljoenen kilo’s CO2 per jaar
De trein stoot geen CO2 uit en is aanzienlijk stiller
In de cabine kan de bestuurder het energiemanagementsysteem bekijken
De waterstoftrein biedt op korte termijn een alternatief voor langere regionale treindiensten of treinen met hogere snelheid

Resultaten

0%

CO2 uitstoot

Vragen over dit project

Niek Müller

Senior projectleider +31 (0)6 2784 5722 Stel mij een vraag

Wouter Wiersema

Adviseur / Specialist Rail en Openbaar Vervoer +31 (0)6 2706 0040 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.