• Services: Landschapsarchitectuur, Stedelijke Planning en Ontwerp, Realisatie met garantie, Architectuur, Master Planning, Realisatie met garantie, Water Oplossingen, Watermanagement, Drink- en afvalwatertransport
  • Sectoren: Publieke Sector, Gemeenten

Waterakkers

Breda - In het gebied tussen Breda Noordoost en het dorp Teteringen komt nieuwbouw. Hier ligt parkgebied Waterakkers. Het is een watersysteem dat het hemelwater van wegen, woningen en bedrijven binnen de gemeente biologisch zuivert én opslaat. Het schone water wordt voor het achterliggende natuurgebied ‘Lage Vuchtpolder’ ingezet om verdroging tegen te gaan.

Impuls

Kwaliteitsimpuls voor naastgelegen woonwijk

Balans

Gesloten grondbalans, doordat afgegraven grond is hergebruikt voor nieuwbouwwijk

Bewoners en water stromen nieuw parkgebied Waterakkers binnen.

Parkgebied

Het 27,5 hectare grote parkgebied is ook een recreatief uitloopgebied, zorgt voor een fraaie afronding van de stadsrand en geeft een kwaliteitsimpuls aan de naastgelegen bestaande woonwijken van de Hoge Vucht. De groene zone die is ontstaan, doet dienst als verbindingsstrook voor flora en fauna tussen de natuurgebieden oostelijk van Teteringen en het gebied Lage Vuchtpolder en is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.

Waterwerken

Arcadis ontwerpt de waterbouwkundige kunstwerken (stuwen en behuizing van twee gemalen) en realiseert als hoofdaannemer Waterakkers met een Design & Construct-contract in opdracht van de gemeente Breda. Naast het afgraven van grond voor de waterpartij legden wij natuurvriendelijke oevers, helofytenfilters en watergeleidingsgoten aan. Verder is een waterplein als ontmoetingsplek gecreëerd met verharding/keermuren en een steiger langs het water, een oeverzwaluwwand en een vleermuizenkelder.

Voordelen

  • Het waterrijke parkgebied zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor naastgelegen woonwijk
  • Afgegraven grond is hergebruikt voor nieuwbouwwijk (gesloten grondbalans)
  • Omgevingsmanagement, informatievoorziening en educatie zorgt voor draagvlak stakeholders
  • Het waterrijke parkgebied vervult een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Het zorgt voor verkoeling in hete zomers en voor berging van overtollig water bij extreem weer of overstromingen.


Resultaten

Impuls

Kwaliteitsimpuls voor naastgelegen woonwijk

Balans

Gesloten grondbalans, doordat afgegraven grond is hergebruikt voor nieuwbouwwijk

OM

Omgevingsmanagement, Informatie en educatie zorgt voor draagvlak stakeholders

Vragen over dit project

Jeroen van den Hurk

Senior Projectleider +31 (0)6 2706 0608 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.