• Services: Realisatie met garantie, Bodemonderzoek en sanering, Realisatie met garantie, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Digital Innovation, Advanced Analytics, BIM: digitaal samenwerken!
  • Sectoren: Productie en Industrie, Chemie en Life Science

Vervuiling vormt na grondwatersanering geen risico meer

Nederland - Bij een farmaceutisch bedrijf is na 18 jaar de saneringsoperatie door middel van het onttrekken van grondwater afgerond. De verontreiniging is grotendeels weg, de resterende verontreiniging is beperkt en er zijn geen risico’s meer voor de gezondheid of voor de omgeving. Met de inzet van een 3D scan kan het bedrijf het zuiveringsgebouw slopen en voor andere doeleinden inzetten.

3D

Scan

18

jaar grondwatersanering

3D scan basis voor veilig sloopplan

Het bevoegd gezag heeft goedkeuring gegeven om de sanering af te ronden. De klant is voor de sanering jarenlang begeleidt door Arcadis. Na de officiële goedkeuring wil de klant de grondwaterzuiveringsinstallaties verwijderen en het zuiveringsgebouw voor andere doeleinden inzetten. Om de bestaande situatie goed in beeld te brengen, is een 3D scan uitgevoerd van het zuiveringsgebouw en verschillende onderdelen in het gebouw. Met dit nauwkeurige 3D model van het interieur en exterieur van het zuiveringsgebouw is een veilig sloopplan opgesteld.

3D scan

Voor dit project is een 3D scan gemaakt om de situatie compleet en beter in beeld te krijgen. Deze scans zijn voor allerlei projecten toepasbaar, bijvoorbeeld voor BIM-modellen en deformatiemetingen. Verschillende ruimten sluiten met een 3D scan naadloos op elkaar aan. Zowel binnen als buiten. Na een dag scannen, zijn alle gegevens bekend en kan de ontwerper aan de slag. De bronbestanden zijn nauwkeurig en betrouwbaar en maakt ook metingen achteraf mogelijk. Het scannen zelf geeft geen hinder aan de werkomgeving en kan veilig gebeuren in risicovolle omgevingen.

Bekijk ook onderstaand filmpje

Resultaten

3D

Scan

18

jaar grondwatersanering

Vragen over dit project

Wim Plaisier

Manager PFAS Oplossingen Europa +31 (0)6 4664 7255 Stel mij een vraag

Henri van Holland

Senior projectleider 3D-scans +31 (0)6 2706 2282 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.