• Services: Landschapsarchitectuur, Engineering, Stedelijke Planning en Ontwerp, Architectuur, Master Planning
 • Sectoren: Transport, Rail en Public Transport

Uitbreiding Amsterdam CS aan IJzijde Stationseiland (‘IJsei’)

Amsterdam - Station Amsterdam CS, gebouwd op een eiland in het IJ, is met 240.000 reizigers per dag het grootste overstapstation van Nederland. Aansluitend op andere ontwikkelingen, zoals de aanleg van de Noord-Zuidlijn, ondergaat de kade tussen de noordgevel van het station en het IJ een ingrijpende herinrichting. Zowel voor het verkeer als de reizigers betekent dit een flinke verbetering. In dit project is Arcadis verantwoordelijk voor diverse producten en diensten.

240.000

reizigers en verkeer gebaat bij gebiedsverbetering

Allure

Gebied met allure door hoogwaardige materialen, bestrating en ornamenten

Met 240.000 reizigers per dag het grootste overstapstation van Nederland

Extra landstrook

Met een in het water aangelegde kistdam is de bestaande kade het IJ ingeschoven. Ten noorden van het Centraal Station is zo een extra landstrook van bijna 40 m breed ontstaan. De kistdam zorgt voor versteviging van het eiland in het IJ zodat het monumentale station geen nadelige gevolgen ondervindt van de ondergrondse bouwwerkzaamheden.

Tunnel autoverkeer

Er is een ongeveer 300 m lange autotunnel (niveau –1) parallel aan het station aangelegd. Deze tunnel bestaat uit twee buizen voor elk twee rijstroken. Het autoverkeer gaat ondergronds, waardoor op maaiveldniveau het langzaam verkeer ruim baan krijgt. 

Knooppunt Openbaar Vervoer

Elk uur doen ongeveer 100 bussen het Centraal Station aan. Deze bussen stoppen bij haltes, verspreid over verschillende locaties aan de stadszijde. Het nieuwe busstation, met 24 dynamische halteplaatsen, geeft de reiziger meer duidelijkheid en zorgt voor minder busverkeer aan de stadszijde. Door het busstation op dezelfde hoogte als de treinen te plaatsen, ontstaat een evenwichtiger en hechter OV-knooppunt.

Architectuur

Een met de huidige stationskappen vergelijkbare, gebogen en transparante overkapping waarborgt het comfort van de reizigers. Vanaf een afstand bekeken, is er een evenwichtig beeld. Ook fietsers en voetgangers op het maaiveld kunnen van de kap profiteren.

Materialen

Door de toepassing van hoogwaardige materialen en een zorgvuldige detaillering van bestrating en ornamenten ontstaat een openbare ruimte van allure. Ook wordt de stationshal uitgebreid in de richting van het IJ. Deze hal zal een levendige schakel zijn tussen het NS-Station, het metrostation van de Noord-Zuidlijn en een busstation boven maaiveldniveau.

Uitvoering

Het verplaatsen van de pieren en pontfuiken en het aanpassen van bruggen in de aanvoerwegen maken het project compleet. De dynamische omgeving dicteert de fasering en logistiek. Een belangrijk element in de uitvoering is het proces van het herinrichten en aanvullen van de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen.

Diensten Arcadis

Arcadis is verantwoordelijk voor diverse diensten, zoals:

 •  Voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Opstellen van bestek
 • Directievoering en toezicht
 • Detaillering uitvoering
 • Wegontwerp
 • Waterbouw
 • Kabels en leidingen
 • Bovenleiding
 • Faseringsopzet uitvoering en logistiek

Beelden: Benthem Crouwel Architects


Bekijk onderstaande animatie.

   

Bekijk ook het werk in uitvoering en uitleg over project.

Project IJSEI, Amsterdam from Arcadis Nederland on Vimeo.

Resultaten

240.000

reizigers en verkeer gebaat bij gebiedsverbetering

Allure

Gebied met allure door hoogwaardige materialen, bestrating en ornamenten

Vragen over dit project

Micheline Zeenni

Directeur Stations, Urban Development & Consultancy +31 (0)6 2706 1121 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.