• Services: Strategie Advies, Asset management, Technologie en Informatie
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Financiële Instellingen

Smart Building strategie voor Greystar

Nederland - Greystar Netherlands hanteert een geïntegreerde benadering van acquisitie, ontwikkeling en operations van huurwoningen. Met vier context-specifieke strategieën kan Greystar intelligente gebouwen (her)ontwikkelen, die waarde toevoegen in de verschillende stappen van de levenscyclus voor individuele gebouwen en hun bredere campusomgeving.

8 mld

dollar beheer vastgoed portefeuille in Europa
Smart Building strategie voor Greystar

Handvatten voor intelligent (her)ontwikkelen van gebouwen en hun omgeving

Binnen wereldwijde vastgoedmarkten zijn de ideeën en geïmplementeerde concepten van intelligente gebouwen vooral gericht op de ontwerp- en bouwfasen en vooral zichtbaar op de kantorenmarkt. Vanuit een levenscyclusperspectief is er slechts beperkt inzicht in de potentiële voordelen van slimme ofwel ‘smart’ bouwoplossingen voor woningen. ‘Smart’ wordt meestal alleen benaderd vanuit een technologisch perspectief. Omdat Greystar de invloed van sociale cohesie en duurzaamheid wil integreren is een meer holistisch perspectief vereist.

Design thinking

Voor Greystar Europe heeft Arcadis het onderzoek naar de mogelijke voordelen van slimme gebouwen begeleid. Onze consultants onderzochten de huidige best practices voor slim bouwen in de wereldwijde woningmarkt, waarbij de focus aanvankelijk lag op het identificeren van de wooneisen voor huurders / eindgebruikers. Tijdens de aanvullende ‘design thinking’-sessies met de Greystar-teams zijn aanvullende eisen voor intelligent ontwikkelen en managen gegenereerd. Vervolgens zijn samen met de Greystar-teams en met externe belanghebbenden (huurders, verschillende leveranciers en IT specialisten) de potentiële voordelen van verschillende oplossingen voor slim bouwen verder onderzocht.

Digitale transformatie

Een belangrijk aandachtsgebied was de impact van digitale transformatie op de ervaring van de huurder/klant en op de eisen van de systeemintegratie. Verschillende opties zijn gedefinieerd voor samenwerking met andere partijen om waarde in alle fases van de levenscyclus toe te voegen.

4 smart building strategieën

Het resultaat zijn vier strategieën waarmee Greystar intelligente gebouwen kan (her) ontwikkelen. Iedere strategie levert waarde in het verschillende levenscyclusperspectief voor individuele gebouwen en hun bredere campusomgeving. De strategieën zijn samengevat in een evaluatiematrix die dient ter ondersteuning van de besluitvorming over slimme bouwontwikkelingen en investeringen voor Greystar.

 
Smart Building strategie voor Greystar
Inzicht in de waarde van het intelligente gebouw en de campus
Smart Building strategie voor Greystar

Resultaten

8 mld

dollar beheer vastgoed portefeuille in Europa

Vragen over dit project

Joris Winters

sectorleider Financiële Instellingen +31 (0)6 5073 6790 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.