• Services: Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Publieke Sector, Transport, Water

Sea Basin Checkpoints Arctic Ocean

Europa - De Europese Commissie, nationale overheden en ook particulieren investeren veel geld om vragen rondom de Noordelijke IJszee en het Noordpoolgebied te beantwoorden. Het zou uitermate efficiënt zijn als alle gegevens goed beschikbaar zijn en ook voor de beantwoording van andere vragen gebruikt kunnen worden. Het Sea Basin Checkpoint Arctic gaat na of de gegevens beschikbaar en bruikbaar zijn om nieuwe vragen te beantwoorden.

Meer coördinatie tussen meetprogramma’s maakt monitoring efficiënter en goedkoper

Efficiënt benutten van verzamelde gegevens Noordpoolgebied


Aan de hand van een aantal thema’s met vragen kijken we, welke gegevens er zijn over het Noordpoolgebied en hoe bruikbaar deze zijn. Er wordt dus geen nieuw onderzoek uitgevoerd. Thematische vragen zijn bijvoorbeeld het opstellen van tijdseries of het maken van digitale kaarten met onderliggende informatie.

Data

Hoe breng je alle beschikbare informatie in kaart? Hoe bepaal je of en in hoeverre deze opnieuw bruikbaar is voor het beantwoorden van nieuwe vragen? De Europese Commissie is vooral geïnteresseerd in de zoektocht naar de data en de eventuele problemen die daarbij optreden. Een advies over de inrichting van nieuwe monitoring programma’s kan daarbij niet achterwege blijven. Hoe voorkomen we dat bepaalde gegevens niet toegankelijk zijn of alleen tegen betaling?  Waarom is data beschikbaar in een onbruikbaar format? Wanneer  data wel beschikbaar is speelt beperkte tijd of ruimte een belangrijke rol.

Portaal

Alle bevindingen in dit project worden gepubliceerd op het bij het project ontwikkelde portaal: www.emodnet-arctic.eu. Naast de resultaten van de thema’s is hier informatie te vinden over hoe wij de beschikbare data beoordelen en een dashboard naar informatie over alle datasets en databronnen. 
Het project maakt onderdeel uit van EMODnet, het European Marine Observatory and Data Network (www.emodnet.eu). Binnen dit Network lopen checkpoints voor alle Europese zeeën: Atlantische Oceaan, Noordzee, Baltische zee, Middellandse Zee en Zwarte Zee. Links naar deze Sea Basin Checkpoints zijn te vinden op het portaal.

Rol Arcadis

Naast het project management van het gehele project, leveren wij inhoudelijke bijdragen aan de diverse thema’s. Arcadis leidt de thema’s  klimaatverandering, input uit naar de Noordelijke IJszee stromende rivieren, zeespiegelstijging en kusterosie, en diepteprofielen en scheepvaart.
Arcadis Nederland werkt in dit project samen met collega’s van Arcadis USA en Arcadis Canada. Consortium partners zijn Wageningen University and Research, SINTEF en Maris.


Vragen over dit project

Belinda Kater

Specialist Marine Ecology +31 (0)6 4612 9879 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.