• Services: Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Publieke Sector, Rijkswaterstaat, Transport, Havens en Waterwegen, Aannemers

Rijkswaterstaat verbetert bereikbaarheid Eemshaven

Nederland - Rijkswaterstaat wil de ontwikkeling van de Eemshaven tot een belangrijk energiecentrum bevorderen door de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Hiervoor is het nodig om de vaarweg Eemshaven-Noordzee te verruimen zodat schepen met een diepgang tot veertien meter de Eemshaven kunnen bereiken.

Realisatie

Start 3 maanden eerder dan gepland

Verruiming vaargeul Eemshaven kan van start

Vaargeulverruiming

Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd het Tracébesluit en de bijbehorende onderzoeken voor de realisatie van de vaargeulverruiming op te stellen. Het gaat om een omvangrijke planstudie in een lastige omgeving, vanwege eerdere vernietiging besluit door de Raad van State, weerstand vanuit diverse stakeholders op ingrepen in de Waddenzee en specifieke afstemming met Duitsland in verband met het Eems-Dollard verdragsgebied.

Projectteam

Arcadis heeft samen met Marin alle relevante ervaring ten behoeve van deze opdracht verzameld in één projectteam. Dit projectteam heeft nauw samengewerkt met het projectteam van de opdrachtgever, onder andere door op locatie te zitten in een projectbureausetting. De combinatie van technische kennis met omgevingsmanagement is de sleutel geweest van het succes in dit project.

Raad van State

Augustus 2015 heeft de Raad van State het Tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul Eemshaven-Noordzee onherroepelijk verklaard. Tegen het besluit van de minister Infrastructuur en Milieu van september 2014 waren verschillende partijen bij de hoogste bestuursrechten in beroep gegaan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Rijkswaterstaat kan nu starten met de aanbesteding voor de realisatie van het verruimen van de vaargeul.

Resultaten

Realisatie

Start 3 maanden eerder dan gepland

Tracébesluit

Onherroepelijk verklaard door Raad van State

Vragen over dit project

Garnt Swinkels

teamleider MER en vergunningen +31 (0)6 2706 1764 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.