• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
  • Sectoren: Aannemers, Gemeenten

Regenboogbuurt Almere klaar voor de toekomst

Almere - De Regenboogbuurt in Almere is na 20 jaar aan een opknapbeurt toe. De kwaliteit van het openbaar gebied verbetert. De bewoners krijgen nieuwe, opgehoogde straten en stoepen en een mooie groenvoorziening. Wateroverlast behoort tot het verleden.

170.000

m2 bestrating

14.500

m2 asfalt

Minder wateroverlast en hittestress door herinrichting

De Regenboogbuurt in Almere Buiten is een grote wijk uit de jaren negentig. De bodem in de wijk is op meerdere plaatsen behoorlijk gezakt en de wijk heeft wateroverlast en hittestress. Met groot onderhoud wil de gemeente de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Dit gebeurt door het ophogen van grond en nieuwe bestrating. Ook het groen in de wijk krijgt een opknapbeurt. Door het herinrichten van verharding, grond en riolering loopt het water tijdens flinke regenbuien beter weg zonder de riolering meer te belasten. Meer groen in de wijk zorgt voor verkoeling in warme perioden.

Bouwteam
De gemeente heeft het eindresultaat en de doelen aangegeven en wat het werk maximaal mag kosten. In Almere werkt Arcadis in het bouwteam (in opdracht van Dusseldorp ISM) mee aan het groot onderhoud van de Regenboogbuurt. 
In het bouwteam werken experts van Arcadis aan de engineering en het uitvoeringsontwerp voor de klimaatadaptieve herinrichting van de wijk. We dragen duurzame ophoogmaterialen aan om (verdere) bodemdaling in de wijk te voorkomen. Ook stellen we een duurzaamheidsweb en -dashboard op waarin de wensen voor duurzaamheid van de gemeente zijn opgenomen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar duurzame materialen maar bijvoorbeeld ook naar beleving van bewoners. Met deze tools toetsen we de oplossingen voor circulaire economie.Klimaatadaptieve herinrichting van de wijk
Duurzame ophoogmaterialen voorkomen verdere bodemdaling
Duurzaamheidsweb voor materiaalkeuze en beleving

Resultaten

170.000

m2 bestrating

14.500

m2 asfalt

1.700

trottoir- en straatkolken

Vragen over dit project

Jeroen Mulder

Projectmanager +31 (0)6 2706 0361 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.