• Services: Programma- en projectmanagement, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Strategie Advies
  • Sectoren: Aannemers, Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, Publieke Sector

Quick scan meerwaarde natuurlijk kapitaal voor Rijkswaterstaat

Nederland - Rijkswaterstaat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is assetmanager van nationale weg- en waterinfrastructuur. Met dit portfolio zijn er ogenschijnlijk veel relaties met natuurlijk kapitaal te benoemen.

Kansen

Zichtbare benuttingskansen Van Natuurlijk Kapitaal
Quick scan meerwaarde natuurlijk kapitaal voor Rijkswaterstaat

Die relaties hebben we gestructureerd, met toepassing van het Natuurlijk Kapitaal Protocol. Vervolgens hebben we Rijkswaterstaat geholpen om een keuze te maken tussen de meest relevante en minder relevante relaties. De meest kansrijke mogelijkheden voor de benutting van natuurlijk kapitaal is door ons visueel in kaart gebracht. Deze grafische weergave wordt gebruikt als interne “praatplaat” om de benuttingskansen verder op te pakken.

Door inzicht te verkrijgen in de activiteiten van Rijkswaterstaat en criteria te ontwikkelen voor het kiezen van de meest relevante relaties hebben we natuurlijk kapitaal kunnen identificeren. Dit kan een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van Rijkswaterstaat. De invloed die Rijkswaterstaat heeft op specifieke problemen rondom natuurlijk kapitaal, alsmede haar bijdrage aan oplossingen werden daarbij zichtbaar.  Rijkswaterstaat kan nu op basis van de resultaten gerichter beleid ontwikkelen.

Dit project heeft bijgedragen aan het interne proces van Rijkswaterstaat voor het denken in termen van natuurlijk kapitaal en de waarde die het vertegenwoordigt.


Resultaten

Kansen

Zichtbare benuttingskansen Van Natuurlijk Kapitaal

Vragen over dit project

Gwenn van der Schee

Adviseur Natuurlijk Kapitaal +31 (0)6 5073 6864 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.