• Services: Verkeer en Vervoer, Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Planvorming, milieueffectstudies en natuur
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Publieke Sector

Planstudie N625

Noord-Brabant - Oss - Langs de N625 tussen Oss en Lithoijen komt aan één zijde van de weg een veilig, comfortabel fietspad waar fietsers in twee richtingen kunnen fietsen. Uit onderzoek blijkt dat deze variant verkeersveilig is en sneller te realiseren is. Het is ook minder kostbaar dan twee fietspaden aan weerszijden van de weg, omdat er minder grond aangekocht hoeft te worden. Doordat er een berm vrij komt, profiteert ook de natuur.

3

kilometer fietspad

200.000

fietsritten per jaar

Veilig en comfortabel fietsen tussen Oss en Lithoijen

Fietsers klagen bij de gemeente Oss dat de fietspaden langs de N625 te smal, onveilig en niet comfortabel zijn. Daarom haalt provincie Noord-Brabant het groot onderhoud voor dit deel van de weg naar voren. Voor de provincie voert Arcadis een integrale studie uit om de veiligheid en comfort van de fietsers te verbeteren waaronder ook een uitgebreid onderzoek naar verkeersveiligheid en -doorstroming, archeologie, lucht en geluid, flora en fauna en grondaankoop. Doordat er een duidelijk beeld van opties is geschetst, maakt de provincie een weloverwogen keuze.

Ecologie profiteert

Tijdens informatiebijeenkomsten geven omwonenden aan dat verkeersveiligheid en een snelle uitvoering de belangrijkste wensen zijn. Al lijken fietspaden aan twee zijden van de weg het meest voor de hand liggend, uit verkeersanalyses blijkt dat één twee-richtingenfietspad veiliger is. Hierdoor komt er ruimte vrij aan de andere zijde van de weg om een ecologische berm aan te leggen. Zo wordt duurzaamheid al vroeg in het proces meegenomen.

Voor de provincie stelt Arcadis daarnaast het RAW-contract op en zet de bestemmingsplanwijziging in gang.

 

 Dwarsprofiel voor optimale inrichting van het gehele wegdek
Inrichten bijvriendelijke bermen
Veilig en comfortabel fietsen tussen Oss en Lithoijen

Resultaten

3

kilometer fietspad

200.000

fietsritten per jaar

4

meter breed fietspad

Vragen over dit project

Tonno de Boer

Senior adviseur Infrastructuur +31 (0)6 2706 0079 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.