• Services: Verkeer en Vervoer, Strategie Advies, Technologie en Informatie, Master Planning
  • Sectoren: Publieke Sector, Rijkswaterstaat, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen, Transport

Opleiding Smart Mobility

Nederland - Smart mobility verandert de wereld en onze wegen in rap tempo. Rijkswaterstaat speelt een sleutelrol bij de integratie van mobiliteit en digitale informatievoorziening. Arcadis helpt de medewerkers van Rijkswaterstaat op weg in het toekomstverkeer, in samenwerking met Savant Learning Partners.

Toekomst

RWS-ers voorbereid de toekomst in

Kennis

Kennisdeling en draagvlak
smart mobility

Smart mobility heeft een prominente plaats in het Rijkswaterstaat meerjarenplan Koers 2020 en is aangemerkt als een van de belangrijkste transities in de komende dertig jaar. Rijkswaterstaat houdt bij de aanleg en het onderhoud van wegen al rekening met steeds slimmere auto’s, bijvoorbeeld door plaatsing van wegkantsystemen (elektronica in de berm), die communiceren met voertuigen voor een betere doorstroming. Slimmere datastromen tillen ook carpool-apps zoals Toogethr- die we bij Arcadis gebruiken-naar een hoger niveau.

Smart mobility gaat over de integratie van mobiliteit, digitale informatievoorziening en techniek. Zo’n geïntegreerd systeem bevordert efficiënt, veilig en duurzaam weggebruik en helpt verkeersdeelnemers slimme keuzes te maken. Dat gaat van navigatie op de smartphone tot de zelfrijdende auto. Smart mobility beperkt zich niet tot het wegverkeer; het gaat ook over water en spoor. Technologische innovaties die reizigers en goederen veiliger, sneller en comfortabeler van A naar B brengen, met minder belasting voor de leefomgeving.

Zelfrijdende voertuigen spreken tot de verbeelding, zowel in positieve als negatieve zin. Natuurlijk gaat er nog wel eens iets mis met (deels) zelfrijdende auto’s, maar over een jaar of vijf zijn er al behoorlijk wat op de weg. De komende jaren bestaat het verkeer uit een mix van voertuigen met verschillende niveaus van intelligentie.

Basisprincipes van smart mobility 

Arcadis ontwikkelt samen met Savant Learning Partners inspirerende opleidingsdagen over smart mobility voor Rijkswaterstaat en andere overheidsorganisaties. Zes experts van Arcadis brengen in 2017 zo’n 500 Rijkswaterstaat-medewerkers de basisprincipes bij van smart mobility. In cursusvorm en praktijkbijeenkomsten wordt onder meer aandacht besteed aan vragen over veiligheid, privacy en aansprakelijkheid van de voertuigeigenaar. Ook wordt er stil gestaan op de maatschappelijke gevolgen van zelfstandig bewegende voertuigen en de factor mens in een steeds technischer omgeving. Een ‘self-driving experience’ met de nieuwste automodellen maakt onderdeel uit van de opleiding. 


Resultaten

Toekomst

RWS-ers voorbereid de toekomst in

Kennis

Kennisdeling en draagvlak

Innovatie

Snellere implementatie van innovaties

Vragen over dit project

Bettinka Rakic

Hoofd Beleid & Smart Innovation +31 (0)6 2706 0314 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.