• Services: Stedelijke Planning en Ontwerp, Strategische inkoop en contractstrategie, Master Planning, Kostenbeheer, Cost Management
  • Sectoren: Rijksoverheid, Publieke Sector

Omgevingswet beschermt kwaliteit fysieke leefomgeving

Nederland - In 2021 treedt de Omgevingswet in. De Omgevingswet is bedoeld om bestaande wetten en regels over de fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water) te vereenvoudigen en te bundelen.

Draagvlak

bij tweede kamer

Meer aandacht

voor gebruiksruimte
Den Haag omgevingswet

Advies aan minister Schultz van Hagen over omgevingswet 

In 2011 heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vijf externe adviescommissies ingesteld om kritisch naar het eerste wetsvoorstel voor de omgevingswet te kijken. De minister vroeg naar aanscherping van de in de omgevingswet belangrijke thema’s milieu, economie en duurzaamheid. Tussen 2011 en 2015 leverden deze commissies waardevolle adviezen voor de verbetering van de omgevingswet. Vrijwel alle geleverde aanbevelingen werden overgenomen in het wetsvoorstel, dat in 2015 met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. 

Externe Adviescommissie Milieu, Energie en Duurzaamheid  

Arcadis was intensief betrokken bij de Externe Adviescommissie Milieu, Energie en Duurzaamheid.  De opdracht van de Minister aan deze commissie was om vanuit de dagelijkse praktijk verbetervoorstellen te doen en te reflecteren op de concept Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. Deze Adviescommissie deed tien aanbevelingen over de systematiek van de Omgevingswet, de algemene maatregelen van bestuur en de aansluiting van beide aspecten op de uitvoeringspraktijk. Eén van de meest ervaren overheidsbeleidadviseurs van Arcadis ondersteunde deze Commissie bij het ontwikkelingsproces en de formulering van deze tien adviezen. 

Met de aanbevelingen leverde de Adviescommissie een belangrijke bijdrage aan de toepassing van de omgevingswet in relatie tot de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Er werd meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de gebruiksruimte, het centraal stellen van het gebruikersperspectief en het oprichten van een landelijke gegevensautoriteit over de fysieke leefomgeving. 

De adviescommissie bij de realisatie  van de omgevingswet

De Adviescommissie bestond uit drs. E.H.Th.M. Nijpels (voorzitter),  mr. J.H.G. van den Broek (Vereniging VNO-NCW), prof. ir. N. D. van Egmond (Universiteit Utrecht), mr. J. van den Heuvel (directeur DCMR Milieudienst Rijnmond), J. P. van Soest (eigenaar Advies voor Duurzaamheid) en ir. T. Wagenaar (directeur Stichting Natuur en Milieu).  


Tevreden Minister omgevingswet 

Via het Nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu liet Minister Schultz weten: “De zorgvuldige en kritische wijze waarop de vijf adviescommissies de afgelopen jaren input hebben geleverd voor de Omgevingswet is van grote betekenis geweest. We hebben nu één wet die een streep zet door complexe en versnipperde regelgeving, die rekening houdt met de bescherming van de leefomgeving, verantwoordelijkheden legt daar waar ze horen en kansen creëert om te experimenteren.” 

Resultaten

Draagvlak

bij tweede kamer

Meer aandacht

voor gebruiksruimte

Perspectief

van de gebruiker

Vragen over dit project

Patrick Kalders

Senior adviseur +31 (0)6 5073 6310 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.